Předběžný program 58. Dnů malých obcí

 • Tvorba a udržitelnost obecních rozpočtů a výhled jejich příjmové stránky pro rok 2024
 • Aktuální i připravované výzvy evropských i národních programů
 • Možnosti financování projektů v oblasti OZE a komunitní energetiky – investice i provoz
 • Praktické zkušenosti s přípravou a realizací projektů (nejen) v energetické oblasti
 • Optimalizace provozu školských zařízení obcí
 • Procesní i hmotné aspekty nakládání s pozemky ve veřejném vlastnictví
 • Novinky v oblasti kybernetické bezpečnosti samosprávy a jejich organizací
 • Udržení ekologické stability na území obce a možnosti financování boje proti cizopasníkům
 • Samosprávy a naplňování povinností zákona o právu na digitální služby
 • Odpovědnost vedení samospráv jako úředních osob
 • Právní poradna