Den malých obcí – 22. setkání (podzim 2004)

Termín a místo konání

  • 26. 10. 2004 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)
  • 2. 11. 2004 (úterý) – Vyškov, Dědická 29a (mapa)

Dny malých obcí v novém prostředí

Větší foto (60–100 kB)

Dvacáté druhé dny malých obcí se tentokrát konaly v Národním domě na Smíchově a v Posádkovém domě armády ve Vyškově. Celkem více než 800 starostů mělo možnost seznámit se s celou řadou nových informací. Generálním partnerem obou setkání byla Česká spořitelna, a. s.

Právě Ing. Kovařík, představitel České spořitelny, a. s., uvedl nabídku této banky, která přináší pro obce a města řadu produktů a programů, umožňujících realizaci rozvojových investic včetně financování projektů ze strukturálních fondů.

Na pražském setkání vystoupil se zásadním projevem ministr pro místní rozvoj Ing. Jiří Paroubek, který vyjádřil podporu programu obnovy venkova a představil koncepci svého resortu v  oblasti bytové politiky, regionálního rozvoje, cestovního ruchu a uvedl možnosti a postupy obcí při využívání zdrojů evropských strukturálních fondů. Na setkání u  kulatého stolu podrobně diskutoval se zástupci malých obcí problematiku venkovského osídlení.

V bohatém programu obou částí Dnů malých obcí byli účastníci seznámeni s návrhem Státního programu úspor energie na rok 2005, měli možnost vyslechnout informace ministerstva vnitra o průběhu prací na reformě veřejné správy, nové záměry v oblasti podpory venkova z resortu zemědělství i aktuální zprávy o podrobnostech návrhu územních rozpočtů na rok 2005 z ministerstva financí. Ve Vyškově navíc účastníky pozdravil hejtman Jihomoravského kraje a vystoupil zde předseda Státního fondu životního prostředí.