Den malých obcí – 23. setkání (jaro 2005)

Termín a místo konání

  • 8. 3. 2005 (úterý) – Vyškov, Dědická 29a (mapa)
  • 10. 3. 2005 (čtvrtek) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)

Dny malých obcí se konaly poprvé s aktivní podporou krajů

Dvacáté třetí dny malých obcí se uskutečnily ve dnech 8. a 10. března 2005 v Posádkovém domě armády ve Vyškově a v Národním domě na Smíchově. Opět více než 800 starostů mělo možnost seznámit se s celou řadou nových informací. Hlavním partnerem obou setkání byly společnosti Stavby silnic a železnic, a. s., a GTS Novera.

Hlavní organizátoři akce, Komora obcí SMO ČR a časopis Obec a finance, tentokrát postupovali při zajišťování programu v úzké součinnosti se dvěma kraji. Na Moravě to byl Jihomoravský kraj a v Praze kraj Středočeský. Dnů malých obcí se zúčastnili vrcholoví funkcionáři obou krajů (ve Vyškově to byl radní kraje Ing. Jan Letocha, odpovědný mj. za venkov a zemědělství a dále ředitel krajského úřadu Ing. Jiří Crha, v Praze hejtman Ing. Petr Bendl a zástupkyně hejtmana Dagmar Nohýnková) a vedoucí pracovníci úřadů po celý den odpovídali na dotazy jednotlivých starostů.

Hlavní programový blok byl však věnován zejména problematice resortů Ministerstva pro místní rozvoj (strukturální fondy, regionální rozvoj, program obnovy venkova, bytové podpůrné programy) a Ministerstva zemědělství (rozvoj venkova, pozemkové úpravy, vodovody a kanalizace). Tyto problémové okruhy doplnil náměstek ministra vnitra Dr. Josef Postránecký informací o přípravě možnosti vytvářet dobrovolná společenství obcí a dále ředitel odboru územních rozpočtů Ministerstva financí Ing. Eduard Komárek odpovídal na dotazy k financování obcí v roce 2005. Obohacením pořadu bylo vystoupení Mgr. Radko Martínka, předsedy Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny na téma zákon o střetu zájmů. Pražské setkání starostů pozdravil ministr pro místní rozvoj Ing. Jiří Paroubek.

Příští Dny malých obcí se konají v Praze dne 25. října a ve Vyškově 1. listopadu 2005.