Den malých obcí – 24. setkání (podzim 2005)

Termín a místo konání

  • 1. 11. 2005 (úterý) – Vyškov, Dědická 29a (mapa)
  • 3. 11. 2005 (čtvrtek) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)

Dny malých obcí ve znamení podpůrných programů na rok 2006

Větší foto (60–100 kB)

Na podzimních Dnech malých obcí ve Vyškově a v Praze se sešlo více než 800 starostů venkovských obcí. Obě akce navštívil ministr pro místní rozvoj Radko Martínek, který mj. uvedl nové programy tohoto resortu na podporu obcí v roce 2006.

Pravidelné setkání starostů obcí s představiteli ústředních orgánů státní správy organizuje náš časopis ve spolupráci s Komorou obcí SMO a pod záštitou MMR. I tentokrát organizátoři spolupracovali na Moravě s Jihomoravským krajem a v Praze se Středočeským krajem. Generálním partnerem obou setkání byla Česká spořitelna, a. s., která nabídla obcím tradičně svou spolupráci na poli bankovních služeb. Hlavním partnerem byla Hospodářská komora, nabízející elektronickou aukci.

Programu v obou případech dominovalo vystoupení ministra Martínka. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo s  velkým předstihem soubor dotačních programů pro obce a města na rok 2006 v celkové hodnotě téměř 2 mld. Kč. Jedná se o tři základní oblasti: podpora cestovního ruchu, podpora regionálního rozvoje a podpora bydlení. Ministr dále hovořil o čerpání prostředků z fondů EU a o přípravě nastávajícího období v letech 2007–2013. Zmínil se také o nových zákonech, které resort předložil Poslanecké sněmovně a odpověděl na dotazy účastníků.

Ministerstvo zemědělství podalo informace o průběhu čerpání prostředků v rámci Operačního programu rozvoje zemědělství a venkova a zejména předložilo podrobnou informaci o připravovaném Národním programu rozvoje venkova i o realizaci akcí v rámci iniciativy LEADER. Ministerstvo vnitra zejména svou informaci orientovalo na nový správní řád, který nabývá účinnost k 1. lednu 2006. Příspěvek ministerstva financí se vztahoval na návrh územních rozpočtů pro rok 2006, který schválí Parlament spolu se zákonem o státním rozpočtu. Současné změny, které souvisí se snížením daně z příjmů se dotknou rovněž příjmů obcí, měst i krajů. Součástí obou setkání byla rovněž informace České energetické agentury o Státním programu na podporu úspor energie pro rok 2006.

Stalo se již pravidlem, že na Dnech malých obcí se podílí některé kraje. Ing. Jan Letocha, radní Jihomoravského kraje informoval o přístupech k programu obnovy venkova a k péči o kulturní památky v kraji. K venkovu na Olomoucku hovořila zástupkyně hejtmana Dr. Jitka Chalánková. Rovněž za Středočeský kraj vystoupili jeho představitelé.