Den malých obcí – 25. setkání (jaro 2006)

Termín a místo konání

  • 7. 3. 2006 (úterý) – Vyškov, Dědická 29a (mapa)
  • 9. 3. 2006 (čtvrtek) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)

Starostové venkovských obcí se sešli po pětadvacáté

Větší foto (60–100 kB)

Počátkem března se konaly ve Vyškově a v Praze jubilejní 25. Dny malých obcí. Více než 800 starostů venkovských obcí se již desátým rokem schází zpravidla na jaře a na podzim s představiteli ústředních orgánů státní správy, aby vyslechli aktuální informace z jednotlivých resortů zaměřené na problematiku venkova.

Tyto dnes již tradiční akce organizačně připravuje náš časopis ve spolupráci s Komorou obcí SMO a pod záštitou MMR. I tentokrát organizátoři navíc přizvali zástupce krajů na Moravě se do přípravy zapojil Jihomoravský kraj (aktivně vystoupil jihomoravský radní Ing. Jan Letocha) a v Praze kraj Středočeský, za který hovořil hejtman Petr Bendl. Generálním partnerem obou setkání byla společnost Stavby silnic a železnic, a. s., a Hospodářská komora ČR.

Programu v obou případech zazněly vystoupení Ministerstva pro místní rozvoj, zejména k aktuální legislativě, k evropským fondům, programu obnovy venkova a k novému stavebnímu zákonu. Ministerstvo zemědělství informovalo o přípravě dokumentů pro nastávající plánovací období v souvislosti s Evropským fondem pro rozvoj venkova a o pozemkových úpravách.

Ministerstvo vnitra zejména své informace směřovalo k prvním zkušenostem při aplikaci nového správního řádu, který nabyl účinnost k 1. lednu 2006. Příspěvek ministerstva financí se věnoval financování územních rozpočtů v roce 2006 a zejména možnostem úpravy zákona o rozpočtovém určení výnosů daní, který zajímá starosty malých obcí z pohledu zlepšení finanční situace malých obcí. Součástí obou setkání byla rovněž informace České energetické agentury, která se týkala zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Účastníci se seznámili s novými zásadami soutěže Vesnice roku na rok 2006 a vyslechli informace představitelů Komory obcí SMO ČR a Spolku pro obnovu venkova. Zajímavá byla diskuze o přípravě a návrhu Ministerstva zemědělství k alokaci finančních prostředků v rámci jejich rozdělení do jednotlivých hlavních os programů, přičemž obce volají po posílení osy III, jejímž cílem je zlepšování kvality života na venkově.