Den malých obcí – 26. setkání (podzim 2006)

Termín a místo konání

  • 3. 10. 2006 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)
  • 5. 10. 2006 (čtvrtek) – Vyškov, Dědická 29a (mapa)

Dny malých obcí opět s vysokou účastí

Větší foto (60–100 kB)

Jen několik týdnů před konáním komunálních voleb proběhly již po dvacáté šesté tradiční Dny malých obcí, pravidelné setkání starostů s představiteli ústředních orgánů státní správy. Opět si tak mohlo téměř 800 představitelů venkovských obcí navzájem vyměnit zkušenosti a seznámit se s čerstvými informacemi z jednotlivých ministerstev.

Dny malých obcí připravuje časopis Obec a finance ve spolupráci s Komorou obcí Svazu měst a obcí a pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj. Byli však přizváni i představitelé krajů – na Moravě to byl radní Jihomoravského kraje Jan Letocha v Praze radní Středočeského kraje Antonín Podzimek. Generálním partnerem obou akcí byla Česká spořitelna, a. s., a partnery společnosti Czech Credit Bureau a Global Trade & Technology.

Na programu v obou částech zazněly příspěvky Ministerstva pro místní rozvoj, které reprezentoval ministr Petr Gandalovič a náměstek Jiří Vačkář. Hovořilo se zejména o fondech Evropské unie, o regionální politice, veřejných zakázkách a hlavně o novém stavebním zákoně, který nabývá účinnost 1. ledna 2007.

Součástí programu bylo také představení čerstvých vítězů soutěže Vesnice roku 2006 v Programu obnovy venkova. Vedle zástupců ministerstva pro místní rozvoj promluvil zástupce dalšího organizátora soutěže, předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala. Předseda Komory obcí SMO ČR Josef Bezdíček poděkoval všem starostům a voleným představitelům malých obcí za jejich práci v uplynulém období.

S velkým zájmem se setkala prezentace ústavní stížnosti, kterou předložila skupina senátorů s návrhem dosáhnout zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní tak, aby byla odstraněna diskriminace malých obcí v důsledku nevhodných velikostních koeficientů.

Představy Ministerstva zemědělství o další perspektivě podpory venkova v rámci evropských fondů uvedla Kamila Matoušková z uvedeného resortu. Informace především obsahovala postup přípravy dokumentů pro plánovací období 2007–2013 s pohledu čerpání Evropského fondu rozvoje venkova.

V rámci nabitého programu vystoupili dále zástupci Ministerstva vnitra z pohledu aktuálních problémů na venkově a také představitelé České energetické agentury, kteří prezentovali nové přístupy při využití obnovitelných zdrojů energie a informovali o přípravě Státního programu podpory úspor energie. Účastníci Dnů malých obcí mohli v průběhu akce sledovat prezentaci téměř třiceti firem, které nabízí své služby komunální sféře.