Den malých obcí – 27. setkání (jaro 2007)

Termín a místo konání

  • 1. 3. 2007 (čtvrtek) – Vyškov, Dědická 29a (mapa)
  • 6. 3. 2007 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)

Venkov má podporu – zaznělo na 27. Dnech malých obcí

Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB)

Tradiční Dny malých obcí se konaly počátkem března již po dvacáté sedmé, opět ve Vyškově a v Praze. I  když to byla první akce tohoto druhu po komunálních volbách a řada starostů se zúčastnila poprvé, na celkové účasti to nebylo patrné.

Přes 800 účastníků mělo možnost sledovat stejný program na obou setkáních, i když složení vystupujících představitelů ústředních orgánů nebylo totožné. Pražská setkání mají výhodu, že mezi starosty zavítají častěji ministři či náměstci vybraných resortů. Tentokrát to byl první místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek a ministr zemědělství Petr Gandalovič. Spolu s představiteli Svazu měst a obcí (předseda Komory obcí Josef Bezdíček) a Spolku pro obnovu venkova (předseda Eduard Kavala) tito organizátoři soutěže Vesnice roku slavnostně podepsali a vyhlásili podmínky soutěže na rok 2007.

Oba členové vlády potom z pohledu svých resortů informovali o možnostech čerpání evropských peněz v nastávajícím programovacím období 2007–2013. I o těchto složitých záležitostech se však dá referovat s jistým optimismem.

K aktuálním problémům v odpovědnosti obou ministerstev hovořili i další jejich představitelé. V oblasti místního rozvoje se hovořilo o regionální politice, programech podpory výstavby bytů i o územním plánu a stavebním řízení. Na úseku zemědělství šlo nejenom o podporu rozvoje venkova, ale také o problematiku vodního hospodářství a zejména pozemkových úprav. V rámci celodenního programu vystoupili rovněž zástupci ministerstva vnitra (náměstek ministra Zdeněk Zajíček) a ministerstva financí. Aktuální možnosti podpory projektů v oblasti úspor energie prezentoval zástupce České energetické agentury. Vystoupili a také představitelé Středočeského kraje (v Praze) a Jihomoravského kraje (ve Vyškově). Vedle záštity Ministerstva pro místní rozvoj a podpory zejména Jihomoravského kraje je potřebné za úspěšné Dny malých obcí poděkovat také hlavním partnerům akce – Hospodářské komoře ČR a společnosti Stavby silnic a železnic.