Den malých obcí – 32. setkání (podzim 2009)

Termín a místo konání

  • 3. 11. 2009 (úterý) – Vyškov, Dědická 29a (mapa)
  • 10. 11. 2009 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)

Na Dnech malých obcí zazněly informace o čerpání z evropských fondů

Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB)

Počátkem listopadu se konaly opět Dny malých obcí a ve Vyškově i v Praze se sešlo více než 800 starostů, kteří vyslechli zajímavé informace z ministerstva místního rozvoje, zemědělství, financí a vnitra, ale i další zprávy ve vztahu k investicím, digitální televizi i k datovým schránkám. Vedle toho dostali odpovědi na své dotazy, vyslechli představitele krajů a seznámili se s nabídkou řady firem, které předvedly své výrobky a nabídky služeb zejména pro malé obce.

V přísálí se mohli účastníci seznámit rovněž s expozicí, která představila všechny obce, které v krajích zvítězily v soutěži vesnice roku 2009.

V programovém bloku Ministerstva pro místní rozvoj zazněly referáty k několika odvětvím. Především informace k aktuálním otázkám, byly představeny dotační tituly na nastávající rok a zvláštní pozornost přednášející věnovali programům v oblasti bydlení, kde je možné nově využívat dotace na sociální byty. Uvedený program by měl pomoci s bydlením těm občanům, kteří si nemohou dovolit platit tržní nájemné.

Při pražském setkání, kterého se zúčastnil ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška zazněla rovněž aktuální informace o čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Objem proplacených peněz se pravidelně zvyšuje již několik měsíců. V květnu bylo příjemcům proplaceno 8,2 mld. Kč, k 4. listopadu 2009 se jedná už o více než 46 mld. Kč. Uznání nad tímto zrychlením nyní vyjádřila i Evropská komise. "Podle našich predikací se bude objem vyčerpaných peněz zvyšovat i nadále," uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. Ministerstvo přijalo řadu opatření k zrychlení čerpání financí a předložilo vládě Akční plán pro řešení monitorovacího systému. Zavedla se také pravidelná setkávání předsedů regionálních rad.

Blok Ministerstva zemědělství zastoupila svým vystoupením ředitelka odboru podpory Programu rozvoje venkova, Zuzana Dvořáková, která konstatovala, že dosud bylo v rámci programu vyhlášeno osm kol příjmu žádostí, poslední výzva skončila 26. října. V rozhodující ose III pro venkovské obce bylo podáno celkem 5900 žádostí, schváleno 2129 projektů za 7,6 mld. Kč. V opatření "Obnova a rozvoj vesnic" bylo dosud schváleno 826 projektů za více než 4 mld. Kč. Je vyřešeno z národních zdrojů proplácení DPH obcím, které podaly žádost v prvním až pátém kole. Dále ve svém vystoupení upozornila na některé změny v preferenčních kritériích a seznámila účastníky s některými realizovanými projekty.

Ministerstvo financí reprezentoval na Dnu malých obcí ředitel odboru územních rozpočtů Jan Zikl a na pražském setkání také náměstek ministra Bohdan Hejduk. Hlavním tématem jejich vystoupení byla situace v rozpočtovém hospodaření územní samosprávy. Celkové příjmy obcí za tři čtvrtiny roku jsou ve srovnání s loňským rokem na úrovni 95 %, ale daňové příjmy jsou proti roku 2008 na úrovni 89 %. Vývoj daňových příjmů nejvíce ovlivňují daně z příjmu fyzických osob, podávajících přiznání a daň z příjmů právnických osob, která je na úrovni 76 % proti loňsku. Predikce celkových daňových příjmů hovoří o poklesu na 88 % loňského roku. Očekávaný schodek obecních rozpočtů se předpokládá ve výši cca 15 mld. Kč (v roce 2008 byl přebytek 16 mld. Kč). Přesto, že se v roce 2010 očekává zlepšení, absolutní hodnota daňových příjmů ani v příštím roce nedosáhne úrovně příjmů z roku 2008. Znamená to velkou výzvu pro obce, které budou ve složité situaci jen s námahou řešit pokrytí provozních nákladů a budou muset omezovat rozvojové programy.

Blok ministerstva vnitra byl věnován otázkám a poznatkům z oblasti kontroly a dozoru v oblasti samosprávné činnosti, ale největší část se zaměřila na problematiku realizace zákona o elektronické komunikaci a konverzi dokumentů, který se zabydlel pod pojmem datové schránky. K uvedeným otázkám hovořil Petr Stiegler, ředitel odboru e-Governmentu České pošty, která je garantem systému. Upozornil na základní fakta, související s provozem datových schránek, vyvrátil řadu mýtů, které kolem provozu schránek vznikají a hovořil o aditivních službách, které v souvislosti s provozem datových schránek Česká pošta obcím nabízí – datový trezor, SMS upozornění, bezpečný klíč. Velmi zajímavé bylo vystoupení Simony Rákosové z technologického centra obce s rozšířenou působností v Kladně. Upozornila zejména na novinky ve výzvě na Technologická centra, které umožní řešení spisové služby pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která umožní alokovat zdroje do jednotlivých obcí až do výše 60 000 Kč, pokud jde o obec s matrikou a stavebním úřadem. Podrobně rovněž popsala přístup Kladna k obcím ve svém spádovém obvodu.

Za zdárný průběh 32. Dnů malých obcí je třeba rovněž poděkovat hlavnímu parterovi akce – České spořitelně, a. s.

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení

Napsali o nás