Den malých obcí – 34. setkání (podzim 2010)

Termín a místo konání

  • 25. 11. 2010 (čtvrtek) – Vyškov, Dědická 29a (mapa)
  • 30. 11. 2010 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)

34. Den malých obcí – závěrečná zpráva

Ve dnech 25. listopadu ve Vyškově a 30. listopadu v Praze proběhla již po třicátéčtvrté konference Dny malých obcí. Toto tradiční setkání starostek, starostů a zástupců samospráv bylo zároveň první po říjnových komunálních volbách. Na obě konferenční setkání bylo zaregistrováno přes 700 účastníků. Na vyškovské setkání dorazili účastníci bez větších problémů. Účast v Praze však poznamenala nepřízeň počasí a z důvodu sněhové kalamity se nezúčastnilo na 60 registrovaných účastníků. Dny malých obcí se konají pravidelně od roku 1995 a nabízejí možnost získat informace od představitelů a zástupců jednotlivých ministerstev, krajských úřadů a dalších odborníků k aktuálním problémům, zejména menších obcí.

Nabitý konferenční program nabídl témata z nejrůznějších oblastí působnosti samosprávy. Na pražském setkání vystoupil se svojí zdravicí předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR JUDr. Stanislav Polčák. Blok Ministerstva pro místní rozvoj se zaměřil na oblast regionální politiky pro venkov, bytové politiky a územního plánování, a vystoupili v něm náměstek ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch Ing. Michal Janeba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení JUDr. Jan Wagner a vrchní ředitel sekce regionální politiky Ing. Jiří Vačkář. Účastníky také velmi zaujal příspěvek ředitele odboru kontroly a dohledu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Ing. Lumíra Nedvídka o sousedských sporech o hranice pozemků. Vystoupení zástupců Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova opět připomnělo situaci kolem rozpočtového určení daní a upozornilo na možnosti vzdělávání zastupitelů obcí. Zástupci Ministerstva financí – náměstek ministra Zdeněk Zajíček a Jan Zikl, ředitel odboru financování územních rozpočtů – se věnovali aktuálním problémům financování územních rozpočtů a představení projektu Státní pokladny. Na praktickou stránku úřadování se zaměřil blok Ministerstva vnitra. JUDr. František Vavera, PhD., státní tajemník a náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví zopakoval úkoly pro samosprávy plynoucí z programového prohlášení vlády a Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy, přinesla poznatky dozoru k fungování zastupitelstva obce. Ministerstvo zemědělství přidalo příspěvek k programu rozvoje venkova, který je vzhledem k zaměření akce především na venkovské obce neopomenutelný. Nezapomnělo se ani na téma životního prostředí, tentokrát z pohledu realizace úsporných energetických opatření v obcích, a možnosti programu Zelená úsporám.

Generálním partnerem konference byla Česká spořitelna, a. s. Její zástupce seznámil účastníky konference s možnostmi komunálního financování, které tato banka obcím a městům nabízí. Hlavní partneři akce byli CCB – Czech Credit Bureau, a. s., Česká pošta, s. p., a Národní koordinační skupina pro digitalizaci televizního vysílání. Na konferenci své výrobky a služby představilo účastníkům také dalších 50 firem.

Na organizaci konference Dny malých obcí se podíleli časopis Obec & finance a sdružení Český zavináč, Komora obcí SMO ČR, Sdružení místních samospráv a Spolek pro obnovu venkova.

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení