Den malých obcí – 36. setkání (podzim 2011)

Termín a místo konání

  • 1. 11. 2011 (úterý) – Vyškov, Dědická 29a (mapa)
  • 3. 11. 2011 (čtvrtek) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)

36. Dny malých obcí v Praze a ve Vyškově

Tradiční podzimní setkání starostů a starostek – konference Den malých obcí – proběhla ve dnech 1. listopadu 2011 v Posádkovém domě armády ve Vyškově a následně také 3. listopadu 2011 v Národním domě Smíchov v Praze. Konference proběhla již po 36. a během své 16leté historie se stala důležitým bodem programu zástupců samospráv v Čechách i na Moravě. Obou setkání se zúčastnilo 920 návštěvníků, z toho více než 700 registrovaných účastníků z řad starostek, starostů a dalších pracovníků samospráv, kteří tak využili možnost získat aktuální informace od představitelů jednotlivých ministerstev a dalších odborníků.

V programu opět nechyběly tradiční bloky, které pokrývají jednotlivé oblasti výkonu samosprávy. V bloku Ministerstva pro místní rozvoj vystoupili vrchní ředitel sekce regionální politiky Ing. Jiří Vačkář k problematice regionálního rozvoje, náměstek ministra pro územní a bytovou politiku Ing. Miroslav Kalous a Mgr. Sylva Růžičková ze Státního fondu rozvoje bydlení k tématu bytové politiky, a nechyběli ani informace k novelizaci zákona o veřejných zakázkách z úst Mgr. Jiřího Šimona.

V bloku Ministerstva zemědělství zazněly aktuální informace z Programu rozvoje venkova, který nabízí dotační tituly zejména menším obcím. Za Ministerstvo zemědělství vystoupili Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí oddělení strategie a implementace osy III a IV, Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel sekce venkova a Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV. Další příspěvek přednesli zástupci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Taťána Vrabcová a Ing. Jiří Hladík, Ph. D., na téma Ochrana půdy před erozí.

Ing. Jiří Košťál z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního přednesl příspěvek s názvem „Nebojte se RUIANu“ a věnoval se realizaci jednoho ze čtyř základních registrů veřejné správy.

Blok Ministerstva financí, ve kterém vystoupil Jan Zikl, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programování, zástupci Svazu měst a obcí ČR – Ing. Jaroslava Kypetová, Ph. D., Josef Bezdíček a Jiří Životský, předseda Sdružení místních samospráv ČR Ing. Josef Bartoněk a předseda Spolku pro obnovu venkova Mgr. Eduard Kavala, se věnoval otázce financování územních rozpočtů v roce 2012 a novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní, která by se měla zásadním způsobem projevit v rozpočtech menších obcí. Od zástupců Sdružení místních samospráv ČR také zazněl příspěvek k tématu regionálního školství.

Aktuální informace z Ministerstva vnitra zazněly v příspěvku Mgr. Ondřeje Veselského, náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví. Další informace z tohoto resortu měla pro účastníky konference také Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy.

V programu byl dále zařazen blok Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci vystoupili Ing. Vlastimil Finke, ředitel odboru financování, ve Vyškově a Ing. Ladislav Němec, náměstek ministra řídící skupinu všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání, v Praze. Hlavním tématem bloku byla reforma financování regionálního školství.

Generálním partnerem akce byla Komerční banka, a. s. V programu konference vystoupila Ing. Květoslava Botková, která představila přístupy a produkty Komerční banky pro finanční stabilitu měst a obcí.

Hlavním partnerem 36. Dne malých obcí byla Česká pošta, s. p. a Národní koordinační skupina pro digitalizaci televizního vysílání, za kterou vystoupil na vyškovském setkání tiskový mluvčí projektu Tadeáš Novák.

Součástí konference byly firemní prezentace výrobků a služeb určených pro městské nebo obecní úřady, které představilo téměř 60 firem a také doprovodná výstava profilů finalistů a oceněných 17. ročníku soutěže Vesnice roku.

Na organizaci konference Dny malých obcí se podíleli časopis Obec & finance a sdružení Český zavináč, Komora obcí SMO ČR, Sdružení místních samospráv a Spolek pro obnovu venkova.

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení

Napsali o nás