Den malých obcí – 39. setkání (jaro 2013)

Termín a místo konání

  • 5. 3. 2013 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)
  • 7. 3. 2013 (čtvrtek) – Prostějov, Komenského 4142/6 (mapa)

Závěrečná zpráva k 39. DMO

V úterý 5. března (Národní dům na Smíchově v Praze) a ve čtvrtek 7. března (Společenský dům v Prostějově) se uskutečnilo první letošní setkání starostek a starostů – jarní konference Den malých obcí. Na této tradiční akci, která se koná každoročně od roku 1995, se setkávají zástupci samospráv menších obcí s představiteli státní správy, ministerstev a dalšími odborníky nad aktuálními otázkami veřejné správy. Součástí programu jsou pravidelně i doprovodné prezentace výrobků a služeb pro města a obce.

Konference se během uplynulých let stala důležitým zdrojem informací pro mnoho zástupců samospráv – každé dvojice setkání se jich pravidelně účastní zhruba osm set. Kromě přednášek a prezentací v programu, které se zpravidla týkají nejdůležitějších problémů, legislativních novinek a aktuálních informací z celého spektra veřejné správy, nabízí konference Den malých obcí také možnost setkání, navázání kontaktů a výměnu zkušeností s ostatními kolegy z místních samospráv.

V programu ani tentokrát nechyběla všechna důležitá témata, která v současné době menší obce zajímají. Blok Ministerstva zemědělství, které v Praze reprezentoval osobně ministr Petr Bendl (v Prostějově ředitel odboru Josef Tabery), byl věnován především Programu rozvoje venkova, blok Ministerstva pro místní rozvoj (náměstek Michal Janeba, vrchní ředitel Jiří Vačkář a další) se zaměřil na aktuální problémy regionálního rozvoje, stavení zákon a bytovou politiku. Prostor v programu dostala i další ministerstva – Jan Zikl, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování Ministerstva financí ČR hovořil o účtech obcí, Státní pokladně i problémech v hospodaření, náměstek ministra vnitra Robert Ledvinka (v Praze, v Prostějově Jiří Horáček, vedoucí oddělení rozvoje informačních systémů veřejné správy) o reformě veřejné správy a ředitelka odboru dozoru a kontroly MV Marie Kostruhová pak o kontrolních zjištěních při výkonu samosprávných funkcí. Posledním „ministerským“ blokem byla prezentace náměstka ministra spravedlnosti Františka Korbela týkající se nového občanského zákoníku a jeho významu pro obce a města.

Mezi přednášejícími nechyběli ani zástupci partnerů – Stanislav Volný a Soňa Vaníčková z Komerční banky, a. s., RNDr. Vít Příkaský z České pošty, s. p., a Ing. Petr Žák, PhD. z firmy ETNA, s. r. o. Dále ředitel Úřadu regionální soudržnosti Tomáš Novotný a představitelé Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova, kteří se společně s časopisem Obec & finance podílejí na pořádání konference a garantují její odbornou úroveň.

Tradiční součástí konference DMO je prezentace výrobků a služeb určených pro městské a obecní úřady. Se svou nabídkou se představili dodavatelé informačních a komunikačních technologií, komunální techniky, osvětlení, městského mobiliáře, technologií z oblasti odpadního hospodářství nebo prvků pro bezpečnost silničního provozu. Dále zde byly zastoupeny specializované poradenské a konzultační společnosti v oblastech komunálního financování, získávání dotací či obnovitelných zdrojů. Celkově se ve výstavní části konference představily více než 4 desítky firem.

Závěrečná zpráva k 39. DMO ke stažení – včetně grafiky (fotografie, loga, grafy)

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení

Napsali o nás