Den malých obcí – 41. setkání (jaro 2014)

Termín a místo konání

  • 27. 2. 2014 (čtvrtek) – Prostějov, Komenského 4142/6 (mapa)
  • 4. 3. 2014 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)

Závěrečná zpráva ke 41. DMO

Tradičním setkáním starostů, starostek a dalších zástupců obcí s odborníky z ministerstev nabízejících množství aktuálních informací je od roku 1995 dvakrát ročně pořádaný Den malých obcí. Pro představitele samospráv je tato konference skvělou příležitostí pro získání aktuálních informací formou odborných přednášek, ale také možností diskuse a prostoru pro výměnu názorů a zkušeností. Je přirozené, že takovéto odborné setkání přiláká řadu starostů, a to nejen malých obcí. Posledního, jedenačtyřicátého setkání, které proběhlo koncem února ve Společenském domě v Prostějově a začátkem března v Národním domě Na Smíchově v Praze, se jich zúčastnilo více než 800. Celkový počet všech zúčastněných včetně přednášejících a zástupců z komerční sféry opět přesáhl tisícovku.

Součástí jarních Dnů malých obcí je tradičně slavnostní podepsání podmínek soutěže Vesnice roku. V pražském Národním domě Na Smíchově byl letos vyhlášen jubilejní 20. ročník. Vyhlašovateli soutěže jsou ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova a Svaz měst a obcí. „Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova…,“ řekla ministryně Věra Jourová, které patřilo úvodní slovo. Podpis dále připojili náměstek ministra zemědělství Ing. Jindřich Šnejdrla, předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala a místopředseda SMO ČR Josef Bezdíček.

Program konference byl rozdělen do tematických bloků jednotlivých ministerstev. Dominantním tématem bylo Programové období 2014–2020. Konferenci zahájili představitelé ministerstva pro místní rozvoj, v Prostějově Ing. Josef Vlk, CSc., vedoucí Oddělení regionálního rozvoje a kontroly regionálních programů, a v Praze Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně MMR. Jejich přenášky se týkaly aktuálního stavu a přípravy Programového období 2014+. V bloku ministerstva zemědělství zazněly aktuální informace z Programu rozvoje venkova. Se svými příspěvky vystoupili Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí Oddělení strategie a implementace a Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel Sekce přímých plateb a rozvoje venkova. Podpora regionálního školství byla tématem bloku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. O vývoji sdílených daní hovořil Jan Zikl, I. náměstek ministra pro ekonomické záležitosti. Blok ministerstva vnitra zastupovala Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy, která seznámila účastníky konference s problematikou odměňování členů zastupitelstev, a Mgr. Bohdan Urban, ředitel Odboru veřejné správy a eGovernmentu.

V programu vystoupili také zástupci Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova. Další odborné příspěvky zazněly od specialistů z komerční sféry, generálního partnera Komerční banky, a. s., nebo pořádající firmy Triada. S přednáškou „Hospodaření obcí a nové investice“ vystoupil v Prostějově Josef Molík, manažer veřejného sektoru, a v Praze Ing. Květoslava Botková, senior manažer veřejného sektoru Komerční banky, a. s. Posluchači se také živě zapojili do diskuse nad novým občanským zákoníkem s JUDr. Mgr. Lukášem Váňou, PhD., ředitelem Společnosti pro rozvoj veřejné správy, o. p. s.

Konference DMO je spojena s prezentací firem komunálního sektoru. Mezi vystavovateli zaujímají přední místo dovozci a prodejci komunální techniky – silniční, zemědělské i zahradní. Praktické ukázky strojů byly vystaveny před Společenským domem v Prostějově, kde přilákaly řadu zájemců. Na konferenci se představili také dodavatelé městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblasti odpadního hospodářství. Nechyběli ani firmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblastí komunálního financování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie. Vysoká účast vystavovatelských firem – více než 50 – svědčí o tom, že přímá komunikace se zástupci obcí je důležitým faktorem pro navázání úspěšné spolupráce.

Závěrečná zpráva ke 41. DMO ke stažení – včetně grafiky (fotografie, loga, grafy)

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení

Napsali o nás