Den malých obcí – 42. setkání (podzim 2014)

Termín a místo konání

  • 27. 11. 2014 (čtvrtek) – Prostějov, Komenského 4142/6 (mapa)
  • 2. 12. 2014 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)

Závěrečná zpráva ke 42. DMO

Tradičním setkáním starostů, starostek a dalších zástupců obcí s odborníky z ministerstev nabízejících množství aktuálních informací je od roku 1995 dvakrát ročně pořádaný Den malých obcí. Pro představitele samospráv je tato konference skvělou příležitostí pro získání aktuálních informací formou odborných přednášek, ale také možností diskuse a prostoru pro výměnu názorů a zkušeností.

Konference proběhla tentokrát pouze několik týdnů po komunálních volbách. Nově zvoleným starostkám, starostům a jejich zástupcům se tak naskytla skvělá příležitost pro získání aktuálních informací a navázání nových kontaktů. Diskutovat mohli s odborníky z ministerstev nebo organizací zastupujících venkovské samosprávy, otevřel se jim zde prostor pro výměnu názorů a zkušeností s ostatními kolegy. Čtyřicáté druhé setkání proběhlo koncem listopadu ve Společenském domě v Prostějově a začátkem prosince v Národním domě Na Smíchově v Praze. Registrovaných účastníků bylo 800.

DMO je setkání zástupců veřejné i státní správy nad odbornými tématy jednotlivých ministerstev formou odborných přednášek, a to zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Stěžejním tématem Ministerstva pro místní rozvoj byly Evropské fondy, jejich priority a možnosti v programovém období 2014–2020 a hlavní změny oproti předcházejícímu období. S odbornou přednáškou vystoupil v Prostějově Mgr. Petr Hrazdil z Odboru řízení a koordinace fondů EU a Mgr. Martina Fišerová z Odboru řízení operačních programů, v Praze Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně pro regionální rozvoj a Mgr. Kateřina Neveselá, ředitelka Odboru řízení a koordinace fondů EU. Blok Ministerstva zemědělství se již tradičně zaměřil na program rozvoje venkova. Jeho zástupci – v Prostějově Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí Oddělení strategie a implementace, v Praze Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí orgán PRV – seznámili účastníky konference např. s rozpočtem PRV na období 2014–2020, dotačními možnostmi obcí nebo se strategií komunitně vedeného místního rozvoje. O možnostech venkovských obcí informovali za Ministerstvo životního prostředí v Prostějově Mgr. Jiří Petřivalský z Odboru fondů EU a v Praze Ing. Jan Kříž, náměstek ministra, ředitel sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí. Zástupce Ministerstva vnitra, Ing. Bc. Miroslav Veselý, vedoucí oddělení dozoru, Odbor dozoru a kontroly veřejné správy, vystoupil s přednáškou Nové volební období a zákon o obcích. Ing. Karla Rucká, vedoucí oddělení souhrnných rozpočtových vztahůMinisterstva financí hovořila v Praze o vývoji sdílených daní a jejich budoucností.

Mezi přednášejícími jako obvykle nechyběli ani zástupci SMO, SMS a SPOV. Tyto organizace se spolu s časopisem Obec a finance, který je hlavním mediálním partnerem akce, podílejí na pořádání konference. S odbornými přednáškami vystoupili také zástupci partnerů. Generálním partnerem konference byla Česká spořitelna, a. s., jejichž zástupci – Mgr. Vratislav Kubík, projektový manažer, a Ing. Alexandr Jakobe, obchodní manažer, Erste Grantika Advisory, a. s. – hovořili o realizaci projektů s dotací. Ing. Luboš Jedlička, Prodej MUNI, E.ON Energie, a. s., a Ing. Jiří Svoboda, Business Line, E.ON Česká republika, a. s., zástupci společnosti E.ON Energie, a. s., hlavního sponzora konference v Prostějově, představili koncern E.ON a Business Line – individuální způsob obsluhy zákazníků. Odborní konzultanti z firmy Triada, spol. s r. o., Ing. Barbora Mertová a Pavel Češka, představili novinku „Rozklikávací rozpočet“ jako součást „Důvěryhodného úřadu“. Ing. Svatoslav Novák, prezident ICT Unie, a Ing. Petr Pavlinec, vedoucí Odboru informatiky z Kraje Vysočina, oslovili účastníky konference s přednáškou o vysokorychlostním internetu v malých obcích a podpoře EU. PhDr. Jiří Chrást, ředitel Akademie ČTK hovořil o komunikaci obcí s veřejností.

Konference DMO je spojena s prezentací firem komunálního sektoru. Mezi vystavovateli zaujímají přední místo dovozci a prodejci komunální techniky – silniční, zemědělské i zahradní. Praktické ukázky strojů byly vystaveny před Společenským domem v Prostějově, kde přilákaly řadu zájemců. Na konferenci se představili také dodavatelé městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblasti odpadního hospodářství. Nechyběli ani firmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblastí komunálního financování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie.

Závěrečná zpráva ke 42. DMO ke stažení – včetně grafiky (fotografie, loga, grafy)

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení

Napsali o nás