Den malých obcí – 43. setkání (jaro 2015)

Termín a místo konání

  • 10. 3. 2015 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)
  • 17. 3. 2015 (úterý) – Prostějov, Komenského 4142/6 (mapa)

Závěrečná zpráva ke 43. DMO

V první polovině března – v úterý 10. 3. v Praze a o týden později v Prostějově – proběhla již 43. odborná konference pro starostky, starosty a další zástupce veřejné správy – Dny malých obcí. Představitelé samospráv, mezi nimiž nechyběli ostřílení veteráni ani nováčci, kteří mají za sebou zhruba půlrok ve funkci, určitě ocenili setkání s odborníky ze státní správy nebo spolupracujících organizací a svazů a mimořádnou příležitost získat aktuální odborné informace potřebné pro činnost zastupitelstev.

DMO je setkání zástupců veřejné i státní správy nad odbornými tématy jednotlivých ministerstev formou odborných přednášek, a to zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Koná se již od roku 1995 2× ročně, vždy v Praze a v Prostějově. Zástupci samospráv mohou diskutovat s odborníky z ministerstev nebo organizací zastupujících venkovské samosprávy. Otevírá se jim zde také značný prostor pro výměnu názorů a zkušeností s ostatními kolegy a k navázání nových kontaktů. Registrovaných účastníků bylo 755.

Program konference byl jako obvykle rozdělen do odborných bloků jednotlivých ministerstev, která jsou pro menší obce klíčová. Hlavním tématem Ministerstva pro místní rozvoj, o kterém hovořili Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně, Ing. Josef Vlk, CSc., ředitel odboru regionální politiky, a Ing. Kateřina Trochtová, byla problematika čerpání z evropských a národních fondů v letech 2014–2020. V programu vystoupil také ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka. V Praze Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí Oddělení strategie a implementace, a v Prostějově Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí orgán PRV, seznámili účastníky s Programem rozvoje venkova. V bloku Ministerstva životního prostředí hovořil Ing. Jan Kříž, náměstek ministra (ředitel odboru fondů EU), především o operačním programu ŽP. Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jan Zikl informoval o přípravě reformy regionálního školství a operačním programu Věda, výzkum, vzdělávání. Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu, a Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly se zaměřily na aktuální problémy veřejné správy. Program uzavřely prezentace zástupců Ministerstva financí týkající se financování územních rozpočtů. V Praze vystoupila Ing. Karla Rucká, vedoucí oddělení souhrnných rozpočtových vztahů, a v Prostějově David Šátek z odboru financování územních rozpočtů. V programu konference vystoupili i představitelé Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova.

Součástí pražské konference bylo slavnostní vyhlášení 21. ročníku soutěže Vesnice roku. Podmínky soutěže podepsali Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství, Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně pro místní rozvoj, Ing. Dan Jiránek, předseda SMO, Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV, a Ing. Věra Kovářová, členka představenstva SMS.

Nechyběli samozřejmě ani zástupci partnerů. Tentokrát se generálním partnerem stala Komerční banka, a. s., která se prezentovala jako spolehlivý partner municipalit ve finanční oblasti. V programu se svou přednáškou vystoupil pan Josef Molík, manažer veřejného sektoru. Hlavním partnerem byla společnost Datasys, s. r. o., poskytovatel mobilních průvodců pro občany i návštěvníky měst a obcí a dodavatel dozorových kamerových systémů a prostředků nouzové komunikace, o čemž hovořil pan Viktor Brada. Odborní konzultanti z firmy Triada, spol. s r. o., Ing. Barbora Mertová a Pavel Češka, představili novinku „Rozklikávací rozpočet“ jako součást „Důvěryhodného úřadu“.

Součástí konference DMO jsou pravidelně i prezentace řady dodavatelů do komunálního sektoru. Mezi vystavovateli zaujímají přední místo dovozci a prodejci komunální techniky – silniční, zemědělské i zahradní. Na konferenci se představili také dodavatelé městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblasti odpadního hospodářství. Nechyběli ani firmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblastí komunálního financování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie.

Závěrečná zpráva ke 43. DMO ke stažení – včetně grafiky (fotografie, loga, grafy)

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení

Napsali o nás