Den malých obcí – 47. setkání (jaro 2017)

Termín a místo konání

  • 7. 3. 2017 (úterý) – Praha 9-Letňany, Beranových 667 (mapa)
  • 9. 3. 2017 (čtvrtek) – Prostějov, Komenského 4142/6 (mapa)

Závěrečná zpráva ke 47. DMO

V březnu 2017 se uskutečnila již 47. konference Den malých obcí. Konala se 7. března v PVA Expo Praha a 9. března ve Společenském domě v Prostějově. Konference se zúčastnilo na 700 starostek, starostů a dalších zástupců obcí. Se svými odbornými přednáškami se v programu vystřídali zástupci ministerstev, kteří seznámili zúčastněné zástupce místních samospráv s aktuálními informacemi zejména z oblastí rozvoje venkova, financování, dotační politiky a dalších.

DMO je setkání zástupců veřejné i státní správy. Koná se již od roku 1995 vždy 2× ročně, pokaždé v Praze a v Prostějově. Zástupci samospráv mohou diskutovat s odborníky z ministerstev nebo organizací zastupujících venkovské samosprávy. Otevírá se jim zde také značný prostor pro výměnu názorů a zkušeností s ostatními kolegy a k navázání nových kontaktů.

V úvodu konference v Praze vystoupil Ing. Věslav Michalik, radní Středočeského kraje, který seznámil účastníky konference s hlavními body programu zasedání krajského zastupitelstva, které se konalo ve stejný den.

Program rozdělený do odborných bloků zahájili Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně a Ing. Milena Brožová, vedoucí oddělení podpory venkova z Ministerstva pro místní rozvoj. V Prostějově přednášel také Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů. Představili národní dotační programy regionálního rozvoje a seznámili přítomné s možnostmi financování projektů obcí v rámci IROP.

Program rozvoje venkova na období 2014–2020 shrnuli Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí orgán PRV a Mgr. Lenka Kubíková, vedoucí oddělení projektových opatření z Ministerstva zemědělství.

Ing. Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů EU z Ministerstva životního prostředí a Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR informovali o nových výzvách vyhlášených z Operačního programu Životní prostředí.

Na nejčastější nedostatky zjišťované při kontrolách výkonu samostatné působnosti a hovořila o aktuálně řešených kauzách upozornila Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly z Ministerstva vnitra.

Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů a Ing. Karla Rucká, zástupkyně ředitele odboru Financování územních rozpočtů a programové financování z Ministerstva financí představili zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (23/2017 sb.), státní rozpočet a legislativní změny v roce 2017.

V programu konference opět vystoupili představitelé Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova a Sdružení místních samospráv.

Generálním partnerem 47. Dne malých obcí byla Komerční banka, a.s. Josef Molík, Senior marketingový manažer sektoru hovořil o možnostech využití úvěrových zdrojů při financování municipalit.

Odborní konzultanti Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., a Ing. Barbora Mertová ze společnosti Triada, spol. s r. o., informovali o povinnostech obcí plynoucích ze zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Velký zájem vzbudila opět doprovodná výstava firem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním a městským úřadům – dovozci a prodejci komunální techniky, dodavatelé městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblasti odpadního hospodářství. Nechyběly zde ani ani firmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblastí komunálního financování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie.

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení

Napsali o nás