Den malých obcí – 57. setkání (jaro 2023)

Termín a místo konání

  • 28. 3. 2023 (úterý) – Olomouc, Wolkerova 37/17 (mapa)
  • 4. 4. 2023 (úterý) – Praha 9, Českomoravská 2345/17 (mapa)

Závěrečná zpráva k 57. DMO

Starostové a starostky z celé České republiky se sešli na 57. Dni malých obcí (DMO) v Olomouci 28. 3. 2023 a v Praze 4. 4. 2023. Jarní DMO v obou městech navštívilo téměř 1000 účastníků a na každé akci vystavovalo přes 40 firem, které samosprávám nabízely například softwarové služby, zpracování odpadů, realizaci workoutových a relaxačních zón nebo právní služby. Konferenci pořádá společnost Triada, hlavními partnery jarního DMO 57 byly společnosti Bonita, Advokátní kancelář Petráš Rezek a PKV BUILD. Akci podpořilo 15 mediálních partnerů.

Zástupci vlády, ministerstev a dalších státních organizací předali účastníkům nejnovější informace o změnách v legislativě či o závazcích, které jako zastupitelé budou do budoucna muset při výkonu své funkce zohlednit a do obce je implementovat. Jedná se například o častěji skloňovanou evropskou směrnici NIS 2, kterou představili Jan Hénik a Daniela Procházková z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

V programu se objevil i tradiční blok Ministerstva pro místní rozvoj, ve kterém Rostislav Mazal a Leo Steiner představovali nové dotační výzvy či změny v dotačním programu IROP pro obce.

Novinkou v programu byla přednáška Práva a povinnosti obcí při ochraně před povodněmi, kterou prezentovala Jaroslava Nietscheová z Povodí Vltavy, s. p. Tradiční přednášku měla i společnost Triada, Tomáš Lechner a Pavel Češka mluvili o digitalizaci účetních dokladů v prostředí obcí.

DMO v Olomouci

Do Olomouce na Výstaviště Flora dorazilo téměř 350 starostek a starostů z Moravy. Úvodní slovo při zahájení konference měl i Miroslav Žbánek, primátor Statutárního města Olomouc a místopředseda Svazu měst a obcí, který význam DMO zhodnotil slovy: „Přínos Dne malých obcí vidím především v tom, že se tu setkávají starostové, kteří řeší stejné problémy, ať už jsou z obce se sto nebo sto tisíci obyvateli. Ukazuje se, že to, co mě jako primátora města Olomouc trápí ve vztahu ke státní správě, tak trápí i starosty těch nejmenších obcí, a ukazuje se, že jsme na jedné lodi.“

„Den malých obcí je přesně pro nás, protože obec Bousín se 148 obyvateli je jedna z nejmenších obcí v Olomouckém kraji. Na konferenci je spousta možností, jak se dostat k firmám, které nabízejí pro obec důležité a zajímavé služby. Velký plus vidím v tom, že je všechno pohromadě,“ říká Monika Tmé, starostka obce Bousín.

DMO v Praze

Na pražské Dny malých obcí do O2 Universa dorazilo více než 340 starostů a starostek, kteří mohli čerpat inspiraci u více něž 45 vystavovatelských firem. Vystavovala například i firma Atomicon, na stánku zastoupená Tomášem Formánkem, specialistou obchodu a realizace GIS.

„Pro nás jako pro firmu Atomicon, která nabízí obcím služby v oboru Geografických informačních systémů (GIS), pasportizace či tvorby odborných studií a posudků, je konference skvělé místo, kde se se starosty obcí můžeme potkat osobně, nejen po telefonu, a nabídnout jim naše služby a dělat osvětu,“ vysvětluje důležitost konference DMO pro firmy Tomáš Formánek.

Další informace

Podpora

Partneři

Prezentace ke stažení