Čím se Státní pozemkový úřad zabývá?

Je to úřad s celostátní působností, který je tvořen ústředím sídlícím v Praze, 13 krajskými úřady a 64 pobočkami napříč republikou. Jednou ze stěžejních agend Státního pozemkového úřadu je provádění pozemkových úprav a z nich vyplývajících krajinných opatření, která posilují odolnost a ochranu českého venkova. Více se o činnosti a agendách SPÚ dozvíte ve videu.