Podrobný program 51. DMO Praha

[ Podrobný program Olomouc ]

Moderátor: Jan Pokorný

Zahájení (9.00)
Zdravice radního Středočeského kraje Martina Draxlera
Slavnostní vyhlášení podmínek soutěže Vesnice roku 2019 (9.05)
Vystoupení ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové
Vystoupení ministra zemědělství Miroslava Tomana
Zdravice zástupců SPOV ČR a SMO ČR
Slavnostní podpis dokumentů
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.35)
Připravované změny v novele stavebního zákona
Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování
Program Výstavba pro sociální bydlení a možnosti malých obcí
Věra Pelíšková, vedoucí oddělení koncepce bytové politiky
Regenerace venkovských brownfieldů pro další rozvoj obce a veřejné služby
Richard Nikischer, odbor regionální politiky
Vystoupení zástupce hlavního partnera – OTIDEA (10.10)
Elektronizace v oblasti veřejných zakázek
Kateřina Koláčková, ředitelka společnosti, OTIDEA CZ s.r.o.
Nástroje pro starosty v IS Munis (10.30)
Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
Přestávka a občerstvení (10.40)
Blok Ministerstva zemědělství (11.25)
Podpora opatření k omezení hydrologických extrémů
Pavel Punčochář, Sekce vodního hospodářství
Podpora rozvoje vodovodů a kanalizací pro malé obce
Jiří Duda, ředitel odboru vodovodů a kanalizací
Podpora výstavby malých vodních nádrží a rybníků pro obce
Marián Čiernik, ředitel odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod
Moderovaná diskuze za účasti zástupců SMO ČR, SMS ČR a SPOV
Blok Ministerstva financí ČR (12.20)
Výsledky hospodaření a další vývoj financování obcí
Miroslav Matej, ředitel odboru Financování územních rozpočtů
Odpovědnost starosty, účetnictví a hospodaření obce
David Bauer, ředitel odboru Regulace řízení účetnictví
Radka Vladyková, členka Legislativní komise SMO ČR
Blok Ministerstva vnitra ČR (13.00)
Postavení a úkoly starosty obce v povolebním období a aktuální poznatky dozoru a kontroly
Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.