Podrobný program 51. DMO Olomouc

[ Podrobný program Praha ]

Moderátor: Jan Pokorný

Zahájení (9.00)
Zdravice hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka
Zdravice náměstka primátora statutárního města Olomouce Karla Konečného
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.10)
Připravované změny v novele stavebního zákona
Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování
Program Výstavba pro sociální bydlení a možnosti malých obcí
Věra Pelíšková, vedoucí oddělení koncepce bytové politiky
Regenerace venkovských brownfieldů pro další rozvoj obce a veřejné služby
Richard Nikischer, odbor regionální politiky
OTIDEA – hlavní partner (10.10)
Elektronizace v oblasti veřejných zakázek
Kateřina Koláčková, OTIDEA
Nástroje pro starosty v IS Munis (10.30)
Vladan Vlk, Triada, spol. s r. o.
Přestávka a občerstvení (10.40)
Blok Ministerstva zemědělství (11.25)
Podpora opatření k omezení hydrologických extrémů
Podpora rozvoje vodovodů a kanalizací pro malé obce
Jiří Duda, ředitel odboru vodovodů a kanalizací
Podpora výstavby malých vodních nádrží a rybníků pro obce
Marián Čiernik, ředitel odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod
Moderovaná diskuze za účasti zástupců MZe, SMO ČR, SMS ČR a SPOV
Blok Ministerstva financí ČR (12.20)
Výsledky hospodaření a další vývoj financování obcí
Miroslav Matej, ředitel odboru Financování územních rozpočtů
Odpovědnost starosty, účetnictví a hospodaření obce
David Bauer, ředitel odboru Regulace řízení účetnictví
Radka Vladyková, členka Legislativní komise SMO ČR
Blok Ministerstva vnitra ČR (13.00)
Postavení a úkoly starosty obce v povolebním období a aktuální poznatky dozoru a kontroly
Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.