Podrobný program 52. DMO Praha

[ Podrobný program Olomouc ]

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

Zahájení (9.00)
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.05)
Aktuální problémy místního rozvoje
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj
Příprava budoucího programového období v souvislosti s MAS a CLLD
Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů
Strategické plánování a řízení územního rozvoje a jeho nástroje včetně metodické podpory obcí
Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální politiky
Česká pošta, s. p. (10.00)
Projekt Pošta Partner 2.0
Boris Šlosar
TRIADA, spol. s r. o. (10.15)
Elektronické dokumenty a jejich kvalita
Tomáš Lechner, TRIADA, spol. s r. o.
Přestávka a občerstvení (10.30)
Blok Ministerstva životního prostředí (11.15)
Aktuální nabídka podpory do vodohospodářské infrastruktury
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí
Blok Ministerstva zemědělství (11.40)
Výstavba malých rybníků a vodních nádrží
Aleš Kendík, náměstek ministra pro řízení sekce vodního hospodářství
Obnova lesů a role obcí jako vlastníků lesa
Patrik Mlynář, náměstek ministra pro řízení sekce lesního hospodářství
Blok Ministerstva financí ČR (12.20)
Územní rozpočty – aktuální stav, vývoj a výhled
Územní rozpočty – návrh rozpočtu a financování obcí v roce 2020
Miroslav Matej, ředitel odboru Financování územních rozpočtů
Blok Ministerstva vnitra ČR (12.55)
Činnost orgánů obce a nejčastěji zjišťované nedostatky
Poznatky kontroly a dozoru z oblasti samostatné působnosti
Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.

Změna programu vyhrazena.