Podrobný program 52. DMO Olomouc

[ Podrobný program Praha ]

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

Zahájení (9.00)
Zdravice Jiřího Zemánka, 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.05)
Aktuální problémy místního rozvoje, strategické plánování, jeho nástroje a metodika
David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje
MMR: národní programy 2020
Miroslava Tichá, ředitelka odboru správy národních programů
Česká pošta, s. p. (10.00)
Projekt Pošta Partner 2.0
Boris Šlosar
TRIADA, spol. s r. o. (10.15)
Elektronické dokumenty a jejich kvalita
Barbora Mertová
Přestávka a občerstvení (10.30)
Blok Ministerstva životního prostředí (11.15)
Aktuální nabídka podpory do vodohospodářské infrastruktury
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí
Blok Ministerstva zemědělství (11.40)
Výstavba malých rybníků a vodních nádrží
Miroslav Drlík, vedoucí oddělení odstraňování povodňových škod a ostatních opatření ve vodním hospodářství
Obnova lesů a role obcí jako vlastníků lesa
Tomáš Krejzar, ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství
Blok Ministerstva financí ČR (12.20)
Územní rozpočty – aktuální stav, vývoj a výhled
Územní rozpočty – návrh rozpočtu a financování obcí v roce 2020
Miroslav Matej, ředitel odboru Financování územních rozpočtů
Blok Ministerstva vnitra ČR (12.55)
Činnost orgánů obce a nejčastěji zjišťované nedostatky
Poznatky kontroly a dozoru z oblasti samostatné působnosti
Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.
V rámci programu vystoupí představitelé
  • Svaz měst a obcí ČR
  • Sdružení místních samospráv ČR
  • Spolek pro obnovu venkova ČR

Změna programu vyhrazena.