Podrobný program 58. DMO Olomouc

[ Podrobný program Praha ]

Úvodní slovo (30')
RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu Parlamenu ČR
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor Statutárního města Olomouc a místopředseda Svazu měst a obcí ČR
Mgr. Eliška Olšáková, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu a předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Mgr. Šárka Jelínková, náměstkyně ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ing. Olga Dočkalová, starostka obce Sudice a členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR
Mgr. Eduard Kavala, 1. místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR
Redesign a update národních dotačních titulů (25')
IROP – Příležitosti pro (menší) obce
Mgr. Leo Steiner, vrchní ředitel Sekce evropských a národních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Aleš Marousek, ředitel územního odboru IROP pro Olomoucký kraj, Centrum pro regionální rozvoj
Budování dětských skupin v obcích a jejich financování (10')
Mgr. Šárka Jelínková, náměstkyně ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Bonita jako leader trhu (10')
Jan Ťok, výkonný ředitel, Bonita Group Service s.r.o.
Pozemkové úpravy jako efektivní nástroj péče o krajinu (15')
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj, Státní pozemkový úřad
Cloud a informační systém obce – nástrahy a jejich řešení (10')
Ing. Barbora Mertová, Triada, spol. s r.o.
Aktuální otázky hospodaření obcí včetně dopadů konsolidačního balíčku (25')
Ing. Karla Rucká, Odbor Financování územních rozpočtů, Ministerstvo financí ČR
Přestávka (45')
Podpora ze SFŽP ČR pro rok 2024 a roky následující (25')
Ing. Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu, SFŽP ČR
Praktická příprava na komunitní energetiku, krok za krokem (15')
Ing. Ivan Korolov, PKV BUILD s.r.o.
Nové Centrální Místo Služeb – redesign návrhu infrastruktury a služeb (20')
Mgr. Martin Cerman, Digitální a informační agentura
Dopady novelizace zákona o obcích (40')
Změny v oblasti normotvorby obcí
Registr výročních zpráv dle Informačního zákona
Ing. Bc. Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra ČR
Oběd