Podrobný program 58. DMO Praha

[ Podrobný program Olomouc ]

Úvodní slovo (30')
Ing. Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Mgr. Eliška Olšáková, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Mgr. Pavel Drahovzal, starosta Velkého Oseku a místopředseda Svazu měst a obcí ČR
JUDr. Radan Večerka, místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR
Novinky z MMR – národní dotační tituly (25')
IROP – příležitosti pro obce
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Lenka Fodorová, ředitelka územního odboru IROP pro Pardubický kraj, Centrum pro regionální rozvoj
Bonita jako leader trhu (10')
Jan Ťok, výkonný ředitel, Bonita Group Service s.r.o.
Přínos pozemkových úprav pro obce (15')
Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno, Státní pozemkový úřad
Aktuální otázky hospodaření obcí včetně dopadů konsolidačního balíčku (25')
Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů, Ministerstvo financí ČR
Cloud a informační systém obce – nástrahy a jejich řešení (10')
Pavel Češka, Triada, spol. s r.o.
Přestávka (45')
Podpora ze SFŽP ČR pro rok 2024 a roky následující (25')
Mgr. Martin Kubica, ředitel Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí, SFŽP ČR
Praktická příprava na komunitní energetiku, krok za krokem (15')
Ing. Ivan Korolov, PKV BUILD s.r.o.
Nové Centrální Místo Služeb – redesign návrhu infrastruktury a služeb (20')
Mgr. Martin Cerman, Digitální a informační agentura
Ing. Martin Kulich, NAKIT
Budování dětských skupin v obcích a jejich financování (10')
Mgr. Šárka Jelínková, náměstkyně ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Dopady novelizace zákona o obcích (40')
Změny v oblasti normotvorby obcí
Registr výročních zpráv dle Informačního zákona
Ing. Bc. Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra ČR
Oběd