Den malých obcí – 35. setkání (jaro 2011)

Termín a místo konání

  • 1. 3. 2011 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)
  • 3. 3. 2011 (čtvrtek) – Vyškov, Dědická 29a (mapa)

35. Dny malých obcí v Praze a ve Vyškově

Tradiční setkání starostů venkova s představiteli ústředních orgánů státní správy se konalo počátkem března v Praze a ve Vyškově.

Na programu byly informace, které zaujaly všechny zúčastněné. V bloku Ministerstva pro místní rozvoj se hovořilo o regionální politice – představeny byly všechny podpůrné programy a nová kritéria soutěže Vesnice roku. V části bytové politiky byl komentován stav současných programů a situace po skončení deregulace nájemného. Podrobné informace účastníci dostali rovněž k novelizaci zákona o veřejných zakázkách. Blok Ministerstva zemědělství byl zcela zaměřen na aktuální vývoj v Programu rozvoje venkova, kde zazněly nejenom informace k současným výzvám, ale i k perspektivám v této oblasti. První část byla završena přednáškou na téma možnosti a využití katastru v obci.

Druhá část programu byla v režii Ministerstva vnitra, kde zazněly především informace o poznatcích z kontroly a dozoru nad činností obcí v samostatné působnosti. Dále byla prezentována analýza zavedení možnosti přímé volby a na tato témata odpovězeno na dotazy. Ministerstvo financí naznačilo možnosti úprav zákona o rozpočtovém určení daní v návaznosti na činnost pracovní skupiny a na změny daně z přidané hodnoty. V souvislosti s vývojem financování obcí byly uvedeny zásady přístupu k efektivnímu hospodaření. Ke všem tématům zazněly připomínky Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova.

V rámci Dnů malých obcí vystoupili i partneři Česká pošta, s. p., Národní koordinační skupina pro digitalizaci televizního vysílání a společnost ETNA, s. r. o.

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Napsali o nás