Den malých obcí – 46. setkání (podzim 2016)

Termín a místo konání

  • 3. 11. 2016 (čtvrtek) – Prostějov, Komenského 4142/6 (mapa)
  • 8. 11. 2016 (úterý) – Praha 9-Letňany, Beranových 667 (mapa)

Závěrečná zpráva ke 46. DMO

V pořadí již 46. konference Den malých obcí se uskutečnila 3. listopadu 2016 ve Společenském domě v Prostějově a 8. listopadu 2016 v PVA Expo Praha. Odborné přednášky zástupců ministerstev si vyslechlo více než 700 starostek, starostů a dalších zástupců obcí.

DMO je setkání zástupců veřejné i státní správy nad odbornými tématy jednotlivých ministerstev formou odborných přednášek, a to zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Koná se již od roku 1995 2× ročně, vždy v Praze a v Prostějově. Zástupci samospráv mohou diskutovat s odborníky z ministerstev nebo organizací zastupujících venkovské samosprávy. Otevírá se jim zde také značný prostor pro výměnu názorů a zkušeností s ostatními kolegy a k navázání nových kontaktů.

Konferenci, jejíž program je vždy rozdělen do odborných bloků jednotlivých ministerstev, zahájilo jako obvykle Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V Praze vystoupila Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj. Spolu s Ing. Davidem Koppitzem, ředitelem odboru regionální politiky seznámili přítomné s národními dotačními tituly pro rok 2017 a se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí orgán PRV z Ministerstva zemědělství ČR hovořil o programu rozvoje a aktuální problematice venkova.

Blok Ministerstva životního prostředí ČR se věnoval projektům obcí v rámci Operačního programu Životní prostředí. S odbornou přednáškou vystoupili Ing. Jan Kříž, náměstek ministra, ředitel odboru fondů EU a Mgr. Reda Ifrah, tajemník náměstka ministra.

Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly z Ministerstva vnitra ČR se ve své přednášce věnovala nejčastějším nedostatkům zjišťovaných při kontrolách výkonu samostatné působnosti obcí. Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy se zabývala aktuálními informacemi z veřejné zprávy.

Ministerstvo financí ČR zastupovali Ing. Luděk Tesař ze CityFinance a Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové financování. Jejich přednášky se týkaly finanční příležitosti obcí a hospodaření v roce 2017, financování územních rozpočtů a rozpočtového určení daní.

V programu konference opět vystoupili představitelé Svazu měst a obcí – Dagmar Novosadová, DiS., členka předsednictva, Karel Rejchrt, člen předsednictva a Antonín Lízner, vedoucí projektový manažer, Spolku pro obnovu venkova – Mgr. Eduard Kavala, předseda a Jiří Řezníček, člen předsednictva, Sdružení místních samospráv – Ing. Radim Sršeň, Ph.D., místopředseda a Ing., Mgr. Jan Sedláček, místopředseda.

Generálním partnerem 46. Dne malých obcí byla Česká spořitelna, a. s. Její přednášející, Daniel Ryšávka, konzultant Financování a poradenství seznámil starostky a starostky s projektem České spořitelny Chytré město, který pomáhá obcím připravovat a financovat inovativní projekty.

Zástupce hlavního partnera, společnosti E.ON Energy, a. s., Ing. Jan Mašek představil skupinu E.ON v České republice a její nabídku pro obce a města. Ing. Jaromír Uhde nabídl zástupcům obcí komplexní řešení pro veřejné osvětlení.

Konferenci DMO tradičně doprovází expozice firem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním a městským úřadům – dovozci a prodejci komunální techniky, dodavatelé městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblasti odpadního hospodářství. Nechyběly ani firmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblastí komunálního financování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie.

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení

Napsali o nás