Den malých obcí – 29. setkání (jaro 2008)

Termín a místo konání

  • 4. 3. 2008 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)
  • 11. 3. 2008 (úterý) – Vyškov, Dědická 29a (mapa)

Den malých obcí se konal již po dvacáté deváté

Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB)

Tradiční setkání starostů malých obcí s představiteli centrálních orgánů státní správy, letos na jaře opět v Praze a ve Vyškově pod zavedeným názvem Den malých obcí, se konalo opravdu již devětadvacetkrát. Časopis OBEC a finance tak ve spolupráci se Svazem měst a obcí (SMO), Spolkem pro obnovu venkova (SPOV) a pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) uspořádal akci, na které zaznívají nejnovější informace resortů určené zástupcům venkova.

Dny malých obcí (DMO) vznikly na počátku devadesátých let minulého století, kdy po vzniku demokratické samosprávy najednou působilo na venkově mnoho obcí, které stály před potřebou obnovit tradice venkovského soužití a zajistit rozvoj svých vesnic v nových podmínkách transformující se společnosti. Většina starostů řešila nové úkoly a žádala aktuální informace. Tento jejich zájem se snaží právě Dny malých obcí až do dnešních dnů uspokojit, protože právě venkovské obce většinou nedisponují odborným aparátem, mají však minimum prostředků a maximum problémů – potřebují tudíž největší pomoc.

To se týká všech obcí, a přestože DMO se konají od počátku ve spolupráci se Svazem měst a obcí, jsou zvány k účasti všichni starostové, i když nejsou členy SMO nebo působí ve Sdružení místních samospráv (SMS). Na pražských Dnech malých obcí byl proto přivítán nejenom Josef Bezdíček, místopředseda SMO, ale i Jan Pijáček, předseda SMS.

Programová náplň

V rámci odborného programu pravidelně vystupují jednotlivá ministerstva, jejichž působnost se dotýká činnosti malých obcí. Úvodem zazněla informace a byla vyhlášena soutěž Vesnice roku 2008 v programu obnovy venkova. Této problematice věnujeme samostatnou pozornost na následující stránce. Blok Ministerstva pro místní rozvoj uvedl 1. náměstek ministra Jiří Vačkář, který hovořil o aktivitách resortu nejen v oblasti regionální politiky, ale také na úseku bytové politiky, stavebního řádu a cestovního ruchu. Jeho vystoupení doplnil náměstek ministra Daniel Toušek aktuálním tématem využití strukturálních fondů Evropské unie z celkového pohledu a zejména z  pozice Integrovaného operačního programu, jehož gestorem je právě MMR. Jejich vystoupení bylo doplněno informací ředitele Státního fondu podpory bydlení Jana Wagnera. Blok Ministerstva zemědělství prezentovala ředitelka odboru rozvoje venkova Andrea Petrášková, která hovořila zejména o implementaci Programu rozvoje venkova, o vyhlášených i  připravovaných výzvách.

Státní fond životního prostředí reprezentoval ředitel fondu Petr Štěpánek a jeho náměstek Petr Valdman, kteří představili operační program Životní prostředí, zejména opatření, která mají vztah k malým obcím. Jejich vystoupení bylo doplněno o odpovědi na řadu dotazů. Regionální operační programy prezentovali zástupci společnosti RAVEN, kteří uvedli základní priority jednotlivých regionů a rovněž odpověděli na dotazy přítomných. V Praze jejich vystoupení doplnil projev středočeského hejtmana Petra Bendla, ve Vyškově vystoupila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Jitka Chalánková. Problematiku financování obcí z pohledu aktuální situace při přípravě nového zákona o rozpočtovém určení daní osvětlil ředitel odboru územních rozpočtů Ministerstva financí Jiří Kubínek a ve Vyškově k těmto otázkám hovořil poslanec Radko Martínek. Za Ministerstvo vnitra hovořila ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Marie Kostruhová, která odpovídala především na aktuální problémy, související s činností místních zastupitelských sborů a uvedla některé připravované změny v zákoně o obcích. Program byl završen tématikou úspor energie, kdy na téma energeticky úsporná obec hovořil zástupce společnosti SEVEn, Vladimír Sochor.

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení

Napsali o nás