Den malých obcí – 38. setkání (podzim 2012)

Termín a místo konání

  • 1. 11. 2012 (čtvrtek) – Prostějov, Komenského 4142/6 (mapa)
  • 6. 11. 2012 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)

Závěrečná zpráva k 38. DMO

38. konference Den malých obcí proběhla ve dnech 1. listopadu 2012 ve Společenském domě Prostějov a 6. listopadu 2012 v Národním domě na Smíchově v Praze. Tradiční setkání starostek a starostů, které se za dobu svého konání stalo důležitým bodem programu pro mnoho zástupců samospráv, navštívilo téměř 900 registrovaných účastníků a pro prezentaci svých výrobků či služeb ji využilo 50 různých firem a společností.

Generálním partnerem akce byla Česká spořitelna, a. s. V programu konference vystoupil Ing. Jan Šnajdr s prezentací na téma „Česká spořitelna – přirozený partner veřejného sektoru“ a představil účastníkům dlouhou historii spolupráce banky s veřejným sektorem.

Hlavním partnerem 38. Dne malých obcí se staly Česká pošta, s. p., a ELEKTROWIN, a. s., jehož zástupci Petr Kondýsek v Prostějově a Ing. Martin Černý v Praze shrnuli spolupráci společnosti s obcemi v uplynulém roce.

Partnerem akce byla Husqvarna Česko s. r. o. Mediálním partnerem konference se stal časopis Obec & finance.

Podle ohlasů v anketě pro účastníky konference prezentace všech partnerů konference velmi zaujaly a přinesly užitečné informace.

Programem konference provedla v Prostějově PhDr. Marcela Vandrová a v Praze pak Martina Kociánová. V programu konference opět zazněla důležitá témata z celého okruhu výkonu a působnosti místních samospráv a další aktuální informace z úst představitelů ministerstev a dalších odborníků.

V bloku Ministerstva pro místní rozvoj vystoupili náměstek ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch Ing. Michal Janeba, vrchní ředitel sekce regionální politiky Ing. Jiří Vačkář, Mgr. Jiří Šimon z odboru veřejného investování, Ing. Mgr. Petr Lepeška z odboru územního plánování, zástupkyně ředitele odboru stavebního řádu Ing. Vladimíra Sedláčková a Mgr. Jana Macháčková ze stejného odboru. Témata byla následující – podpůrné programy MMR, novela stavebního zákona, veřejné zakázky a bytová politika.

V bloku Ministerstva zemědělství zazněly nejen aktuální informace k Programu rozvoje venkova, ale také informace o tom, co lze očekávat v budoucím programovacím období. Za Ministerstvo zemědělství v Prostějově vystoupil Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV a v Praze Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí oddělení odboru Řídící orgán PRV.

Blok Ministerstva financí se věnoval rozpočtovému určení daní dle nově schválené novely a novým rozpočtovým pravidlům pro územní samosprávné celky. K tématu pohovořil Jan Zikl, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programování Ministerstva financí.

Za Ministerstvo vnitra vystoupili Mgr. Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví, a Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy. Přednášky se věnovaly reformě veřejné správy, přímé volbě starostů a problematice svobodného přístupu k informacím z pohledu obcí.

Zazněla také přednáška na téma „Financování hasičů“, kterou připravil plk. JUDr. František Vavera, Ph. D., ředitel odboru vnějších vztahů a legislativy Generálního ředitelství HZS ČR.

Na organizaci konference Dny malých obcí se podílely časopis Obec & finance a sdružení Český zavináč, Komora obcí SMO ČR, Sdružení místních samospráv a Spolek pro obnovu venkova. V rámci programu vystoupili za SMO ČR v Prostějově člen předsednictva Komory obcí Jiří Životský a v Praze předseda Ing. Dan Jiránek, za SMS ČR na obou setkáních předseda sdružení Ing. Josef Bartoněk. Spolek pro obnovu venkova zastoupili v Prostějově předseda Mgr. Eduard Kavala a v Praze místopředseda JUDr. Radan Večerka.

Součástí konference byla také doprovodná výstava oceněných obcí v rámci soutěže Vesnice roku 2012, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Závěrečná zpráva k 38. DMO ke stažení – včetně grafiky (fotografie, loga, grafy)

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení