Den malých obcí – 49. setkání (jaro 2018)

Termín a místo konání

  • 20. 2. 2018 (úterý) – Praha 9-Letňany, Beranových 667 (mapa)
  • 27. 2. 2018 (úterý) – Prostějov, Komenského 4142/6 (mapa)

Závěrečná zpráva ke 49. DMO

Tradiční, již 49. setkání starostů a starostek malých obcí se zástupci ministerstev ovlivňujících regionální rozvoj se konalo ve dnech 20. února 2018 v Praze a 27. února 2018 v Prostějově. Konference se koná dvakrát ročně již od roku 1995. Opět ji navštívilo téměř 700 starostek, starostů a dalších zástupců obcí z celé republiky. Účastníci akce se zde dozvěděli aktuální informace především z oblastí rozvoje venkova, financování, dotační politiky a dalších, a to nejen od zástupců ministerstev, ale i organizací zastupujících venkovské samosprávy.

Generálním partnerem byla Komerční banka, a.s., hlavním partnerem společnost GDPR Služby s. r. o. Konference v Praze se konala za podpory Středočeského kraje.

V úvodu konference v Praze byl slavnostně zahájen 24. ročník soutěže Vesnice roku. Podmínky soutěže podepsali Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, Ing. Jiří Milek, ministr zemědělství, Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR a Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR.

Konferenci v Prostějově zahájil Bc. Pavel Smetana, náměstek primátorky Prostějova.

Následoval blok Ministerstva pro místní rozvoj, ve kterém vystoupil Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky, pověřen zastupováním náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje. Představil nové dotační tituly MMR, výzvy v rámci IROP a výhody aplikace OBCEPRO.CZ.

Ing. Zuzana Dvořáková, vedoucí oddělení celostátní sítě pro venkov a technické pomoci, odbor Řídící orgán PRV, a Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV (Ministerstvo zemědělství) seznámili přítomné s podporou obcí v rámci programu rozvoje venkova 2014–2020 a dotačními programy týkajícími se údržby a obnovy kulturních a venkovských prvků a podpory výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací.

Náměstek ministra pro řízení sekce fondů EU, Ing. Jan Kříž, představil jednotlivé výzvy v rámci prioritních os Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 a podporované projekty, které vedou ke zlepšení kvality životního prostředí. V bloku Ministerstva životního prostředí vystoupil také Mgr. Martin Kubica, ředitel sekce řízení OPŽP (Státní fond životního prostředí ČR). Jeho přednáška se týkala aktuální nabídky podpory z Národního programu Životní prostředí a zvýhodněných půjček od SFŽP ČR.

Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové financování (Ministerstvo financí), se zaměřil na financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny roku 2017 a 2018.

Ředitelka Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Marie Kostruhová (Ministerstvo vnitra) odpovídala na nejčastější dotazy spojené s novou právní úpravou odměňování členů zastupitelstev obcí a seznámila s výsledky kontrol samostatné působnosti obcí za rok 2017. Shrnula také základní principy GDPR.

V dopoledním programu konference vystoupili zástupci generálního partnera akce – Komerční banky, a.s., Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D., a Bc. Tomáš Kiss. jejich přednáška se týkala rozpočetu a finanční vize měst a obcí.

Tématem hlavního partnera konference společnosti GDPR Služby s.r.o. bylo obecné nařízení o ochraně osobních údajů a kybernetické bezpečnosti, o kterém informovali konzultanti společnosti Jiří Jurka a Miloš Suchý.

S aktuálními informacemi, které souvisejí se zaváděním nového nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystoupili i zástupci spolupořadatele konference, společnosti TRIADA, spol. s r. o., Mgr. Jan Brychta, projektový manažer a Ing. Barbora Mertová, odborná konzultantka.

Tradiční součástí konference je doprovodná výstava firem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním a městským úřadům. Mezi vystavovateli nechyběli dovozci a prodejci komunální techniky, dodavatelé městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblasti odpadního hospodářství. Své zastoupení zde měly také firmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblastí komunálního financování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie.

Závěrečná zpráva ke 49. DMO ke stažení – včetně grafiky (fotografie, loga, grafy)

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení

Napsali o nás