Den malých obcí – 54. setkání (podzim 2021)

Termín a místo konání

  • 14. 9. 2021 (úterý) – Praha 9-Letňany, Beranových 667 (mapa)
  • 23. 9. 2021 (čtvrtek) – Olomouc, Wolkerova 37/17 (mapa)

Závěrečná zpráva k 54. DMO

54. konference Den malých obcí se uskutečnila 14. září v Praze a 23. září v Olomouci. Cílem akce bylo zprostředkovat setkání zástupců obcí s představiteli ministerstev a přinést jim aktuální odborné informace z oblasti rozvoje venkova, dotační politiky či financování. Na akci vystoupili také představitelé organizací zastupujících venkovské samosprávy.

Konference v Praze se konala s podporou Středočeského kraje, v průběhu programu vystoupil s přednáškou Věslav Michalik, náměstek hejtmanky a starosta obce Dolní Břežany. V Olomouci se akce konala s podporou Olomouckého kraje, zdravici přednesl hejtman Josef Suchánek. Konferenci moderoval Jan Pokorný.

Přednášející se zabývali například otázkami dotační politiky, vývojem ekonomiky a jeho dopadem do financováním obcí nebo zkušenostmi z nouzového stavu.

Hlavním tématem bloku Ministerstva pro místní rozvoj byla podpora obecních investic. V Praze vystoupil David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje, v Olomouci Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální politiky, a Miroslava Tichá, ředitelka odboru správy národních programů. Představili národní dotační programy v oblastech cestovního ruchu, bydlení, územního plánování a regionálního rozvoje a dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027.

Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman seznámil v bloku Ministerstva životního prostředí účastníky akce s aktuální nabídkou podpory kvality životního prostředí. Informoval o výzvách, ve kterých mohou obce získat dotace již nyní, např. na komunitní výsadbu stromů nebo podporu v turisticky zatížených národních parcích. Představil také připravované výzvy na zdroje pitné vody, domovní čistírny odpadních vod nebo odstranění nepovolených skládek.

V bloku Ministerstva financí vystoupil v Praze Tomáš Sluka, vedoucí odělení rozpočtových analýz hospodaření územních rozpočtů, a v Olomouci Karla Rucká, vedoucí oddělení souhrnných rozpočtových vztahů územních rozpočtů a správy programů. Účastníky konference seznámili s výsledkem hospodaření obcí v roce 2020 a výhledem na roky 2021 až 2022. Představili také připravované legislativní změny, např. nový kompenzační bonus na rok 2021.

Blok Ministerstva vnitra zastupovala Veronika Vašicová Benešová z legislativně-právního oddělení. Tématem její přednášky byl registr podzákonných předpisů ÚSC a poznatky dozoru a kontroly z doby nouzového stavu v oblasti působnosti obcí.

Novinkou v programu byl blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Markéta Dlouhá, místopředsedkyně ÚHOS, informovala o zakázkách malého rozsahu, dodržování jednotlivých zásad zadávání veřejných zakázek a o možnosti účasti dodavatele v zadávacím řízení, který je „propojen se zadavatelem.“ Zazněla také informace k aktuálnímu nárůstu cen materiálů, výrobků a komodit.

V programu také vystoupili zástupci partnerů akce. Generálním partnerem konference byla Česká spořitelna, a. s. Tomáš Slabý, Erste Grantika Advisory, spolu s Pavlem Neklem, starostou obce Milín, hovořili o čerpání dotací v praxi. Ondřej Stržinek, zástupce hlavního partnera akce, Bonita Group Service, s. r. o., se zaměřil na bezpečnost a servis hřišť.

S přednáškou Správa poplatku za komunální odpad vystoupili v Praze Tomáš Lechner a v Olomouci Barbora Mertová ze společnosti TRIADA, spol. s r. o., organizátora akce.

V rámci konference se již tradičně uskutečnila doprovodná výstava firem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním a městským úřadům – dovozci a prodejci komunální techniky, dodavatelé městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblasti odpadního hospodářství. Své zastoupení zde měly také firmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblastí komunálního financování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie. Vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s opatřeními proti pandemii Covid-19 byl počet vystavovatelů na této akci omezen.

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení