Den malých obcí – 55. setkání (jaro 2022)

Termín a místo konání

  • 5. 4. 2022 (úterý) – Olomouc, Wolkerova 37/17 (mapa)
  • 12. 4. 2022 (úterý) – Praha 9, Českomoravská 2345/17 (mapa)

Závěrečná zpráva k 55. DMO

55. konference Den malých obcí se uskutečnila 5. dubna v Olomouci a 12. dubna v Praze. Dohromady na obě akce dorazilo více než 500 starostů a starostek. Cílem konferencí bylo zprostředkovat setkání zástupců obcí s představiteli ministerstev a přinést jim aktuální odborné informace z oblasti rozvoje venkova, dotační politiky či financování. Na akci vystoupili také představitelé organizací zastupujících venkovské samosprávy.

Konference v Olomouci se konala s podporou Olomouckého kraje, zdravici přednesl hejtman Josef Suchánek, který ve svém proslovu poděkoval starostům a starostkách, že se aktivně jako představitelé obcí zasloužili za zvládnutí uprchlické krize spojené s válkou na Ukrajině. Konferenci v Praze zahájil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který zároveň představitelům obcí a měst taktéž poděkoval za jejich otevřený přístup k řešení uprchlické krize způsobené ruskou agresí na Ukrajině. Oba dny moderoval Jan Pokorný.

Hlavním tématem bloku Ministerstva pro místní rozvoj byla prezentace nových cílů a přístupů v oblasti místního rozvoje, taktéž podpora obcí z evropských i národních fondů pro následující období. V Olomouci vystoupil Radim Sršeň, náměstek člena vlády, v Praze Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a na obou dnech Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů.

Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman seznámil v bloku Ministerstva životního prostředí účastníky akce v Praze s programem, jak bojovat proti suchu, které se v posledních letech stává čím dál tím častěji agendou starostů, také mluvil o zadržování vody v krajině, odpadovém hospodářství a elektromobilitě. V Olomouci na stejná témata hovořil Martin Kubica, ředitel Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR a Martin Šmída, člen Rady Olomouckého kraje.

V bloku Ministerstva financí vystoupila v Olomouci i v Praze Gabriela Kukalová z Centra daňových studií na České zemědělské univerzitě, která prezentovala potenciál daně z nemovitých věcí. V Olomouci měla přednášku Karla Rucká z odboru financování územních rozpočtů, která mluvila o hospodaření obcí, jejich financování a možných změnách RUD, v Praze se stejným tématům věnoval Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů.

Blok Ministerstva vnitra zastupovali v obou městech Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly a Petr Šťastný z odboru voleb. První jmenovaný divákům shrnul aktuální opatření MV ČR v rámci pomoci Ukrajině. Petr Šťastný předestřel aktivity Ministerstva vnitra ve vztahu k obcím a přípravu nadcházejících komunálních voleb.

Historicky teprve podruhé se objevil blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Markéta Dlouhá, místopředsedkyně ÚHOS, informovala o vymezování předmětu zakázky či největším potenciálu narušení hospodářské soutěže. V Praze její místo zastal Pavel Herman, poradce předsedy ÚHOS.

V programu také vystoupili zástupci hlavních partnerů akce – letos jimi byl E.ON Česká republika, s. r. o. a Bonita Group Service s.r.o. Ondřej Stržinek, obchodní ředitel ve společnosti Bonita divákům popsal, jak správně vysoutěžit kvalitu při výběru zhotovení dětských hřišť. Za společnost E.ON se slova chopil Jaromír Uhde, manažer pro energetické úspory, který ve své přednášce „Reálné tipy, jak ušetřit za energie“ starostům a starostkám přiblížil, jak mohou jejich obce šetřit energii a zbytečně neplýtvat zdroji.

S přednáškou „Kotrmelce v pravidlech pro spisové služby – Změny v předpisech a jejich dopady zejména do spisových řádů obcí“ vystoupil Tomáš Vlasák, odborný konzultant ve společnosti TRIADA, spol. s r. o., organizátora akce.

V rámci konference se už tradičně uskutečnila doprovodná výstava firem, kterých bylo letos 33. Vystavující firmy nabízejí výrobky nebo služby obecním a městským úřadům – dovozci a prodejci komunální techniky, dodavatelé městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblasti odpadního hospodářství. Své zastoupení zde měly také firmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblastí komunálního financování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie.

Další informace

Podpora

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení