Den malých obcí – 56. setkání (podzim 2022)

Termín a místo konání

  • 29. 11. 2022 (úterý) – Olomouc, Wolkerova 37/17 (mapa)
  • 1. 12. 2022 (čtvrtek) – Praha 9, Českomoravská 2345/17 (mapa)

Závěrečná zpráva k 56. DMO

Starostové a starostky z celé České republiky se sešli na 56. Dni malých obcí (DMO) v Olomouci 29. 11. 2022 a v Praze 1. 12. 2022, aby načerpali nové informace o změnách legislativy, dotačních programech či výzvách IROP od zástupců ministerstev a dalších institucí propojených se samosprávou.

Konferenci pořádala společnost Triada, spol. s r. o., hlavním partnerem byla společnost Bonita a akci podpořilo 14 mediálních partnerů. V programu vystoupili také zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova.

Své přednášky odprezentovali zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tradiční novinky v datových schránkách a jejich dopady na obce představili zástupci společnosti Triada, spol. s r. o., Tomáš Lechner a Vladan Vlk. V programu konference vystoupil také zástupce hlavního partnera Bonita Group Service, s.r.o., Ondřej Stržinek.

DMO v Olomouci

Téměř 350 starostek a starostů z Moravy na olomouckém Výstavišti Flora přivítali hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a primátor města Olomouc Miroslav Žbánek krátkými zdravicemi, kterými komentovali situaci po komunálních volbách. Zhruba třetina zastupitelstev se obměnila a na konferenci tak mohli zároveň pogratulovat opětovně zvoleným starostům a přivítat ty novopečené.

„Téma komunitní a komunální energetiky cloumá celým světem. Myslím, že mezi starosty panuje malá informovanost, jak to bude do budoucna s komunální energetikou, protože celý projekt se zatím chystá a je ve vývoji. Dny malých obcí by jim proto mohli situaci osvětlit a navést je,“ řekl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

DMO v Praze

Na pražský Den malých obcí do O2 universum dorazilo téměř 300 nových starostů a starostek, kteří se mohli setkat se 40 vystavovatelskými firmami, aby mohli načerpat inspiraci, jak dovybavit a zvelebit svou obec.

„Já jsem velmi ráda, že konference Den malých obcí existuje, protože je to další příležitost pro setkávání starostů, a to konkrétně těch starostů podobně velkých obcí, kteří mají podobné zájmy. Zjišťujeme tu užitečné informace, které se týkají dotací, fungování obecních úřadů a podobně. Máme tu možnost se setkávat s firmami, čerpat tu inspiraci a domlouvat případné spolupráce,“ zhodnotila přínos DMO Eva Králová, starostka Albrechtic nad Orlicí.

Za vystavovatele se o významu Dnů malých obcí rozhovořil Jiří Vyvial, ředitel společnosti I-TEC Czech: „My na Den malých obcí jezdíme už 14 let, ač se to nezdá. Výhodou pro firmy je především bezprostřední styk se starosty, který například na velkých akcích a veletrzích chybí. DMO proto vnímáme jako jednu z nejefektivnějších platforem.“

V rámci konference se již tradičně uskutečnila doprovodná výstava firem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním a městským úřadům. Mezi vystavovateli nechyběli dovozci a prodejci komunální techniky, dodavatelé městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblasti odpadního hospodářství. Své zastoupení zde měly také firmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblasti komunálního financování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie.

Další informace

Partneři

Prezentace ke stažení