Den malých obcí – 37. setkání (jaro 2012)

Termín a místo konání

  • 28. 2. 2012 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)
  • 1. 3. 2012 (čtvrtek) – Vyškov, Dědická 29a (mapa)

37. Dny malých obcí v Praze a ve Vyškově

Tradiční setkání starostů a starostek – konference Den malých obcí – proběhla ve dnech 28. února 2012 v Národním domě na Smíchově v Praze a následně 1. března 2012 v Posádkovém domě armády ve Vyškově. Konference proběhla již po 37. a za dobu svého konání se stala důležitým bodem programu zástupců samospráv v Čechách i na Moravě. Obou setkání se zúčastnilo více než 800 registrovaných účastníků z řad starostek, starostů a dalších pracovníků samospráv, kteří tak využili možnost získat aktuální informace od představitelů jednotlivých ministerstev a dalších odborníků.

V programu opět nechyběly tradiční bloky, které pokrývají jednotlivé oblasti výkonu samosprávy. V bloku Ministerstva pro místní rozvoj vystoupili vrchní ředitel sekce regionální politiky Ing. Jiří Vačkář k problematice regionálního rozvoje, náměstek ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch Ing. Michal Janeba a Ing. Zdeňka Niklasová, ředitelka odboru veřejných dražeb.

V bloku Ministerstva zemědělství zazněly aktuální informace z Programu rozvoje venkova, který nabízí dotační tituly zejména menším obcím. Za Ministerstvo zemědělství Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV. Společně s Michalem Janebou (MMR), Eduardem Kavalou (Spolek pro obnovu venkova) a Danem Jiránkem (Svaz měst a obcí) slavnostně podepsali podmínky a vyhlásili 18. ročník soutěže Vesnice roku 2012.

Blok Ministerstva financí se věnoval zásadám správného hospodaření obcí a financování územních rozpočtů v roce 2012. K tématu pohovořil Jan Zikl, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programování Ministerstva financí.

Aktuální informace z Ministerstva vnitra zazněly v příspěvku Mgr. Ondřeje Veselského, náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví. Další informace k tématu kontroly samostatné působnosti obcí měla pro účastníky konference také Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy.

V programu byl dále zařazen blok Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci v Praze vystoupil Ing. Ladislav Němec, náměstek ministra řídící skupinu všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání. Hlavním tématem bloku byla reforma financování regionálního školství. Ve Vyškově k tomuto tématu pohovořili předseda Sdružení místních samospráv ČR Ing. Josef Bartoněk, předseda Spolku pro obnovu venkova Mgr. Eduard Kavala a předseda svazu měst a obcí Ing. Dan Jiránek.

Zazněla také přednáška o projektu „Vzdělaný zastupitel“, který představil Mgr. Lukáš Váňa, PhD. ze Společnosti pro rozvoj veřejné správy, o. p. s.

Generálním partnerem akce byla Česká pojišťovna, a. s. V programu konference vystoupil Ing. Jan Šnajdr a účastníkům představil „Infrastrukturální projekty České spořitelny“. Hlavním partnerem 37. Dne malých obcí se staly Česká pošta, s. p., a ELEKTROWIN, a. s., jehož zástupce Ing. Martin Černý představil účastníkům „Výhody zapojení malých obcí do zpětného odběru elektrozařízení. Partnerem akce byla Husqvarna Česko, s. r. o. Mediálním partnerem konference se stal časopis Obec & finance. Součástí konference byly firemní prezentace výrobků a služeb určených pro městské nebo obecní úřady, které představilo téměř 60 firem z Čech a Moravy.

Na organizaci konference Dny malých obcí se podílely časopis Obec & finance a sdružení Český zavináč, Komora obcí SMO ČR, Sdružení místních samospráv a Spolek pro obnovu venkova.

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení

Napsali o nás