Den malých obcí – 44. setkání (podzim 2015)

Termín a místo konání

  • 3. 11. 2015 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)
  • 5. 11. 2015 (čtvrtek) – Prostějov, Komenského 4142/6 (mapa)

Závěrečná zpráva ke 44. DMO

Den malých obcí – tradiční setkání starostek, starostů a dalších zástupců obcí se zástupci ministerstev – proběhl 3. listopadu 2016 v Národním domě Na Smíchově v Praze a 5. listopadu 2016ve Společenském domě v Prostějově. Odborníci ze státní správy a spolupracujících organizací a svazů přednesli ve svých vystoupeních aktuální informace potřebné pro činnost zastupitelstev.

DMO je setkání zástupců veřejné i státní správy nad odbornými tématy jednotlivých ministerstev formou odborných přednášek, a to zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Koná se již od roku 1995 2× ročně, vždy v Praze a v Prostějově. Zástupci samospráv mohou diskutovat s odborníky z ministerstev nebo organizací zastupujících venkovské samosprávy. Otevírá se jim zde také značný prostor pro výměnu názorů a zkušeností s ostatními kolegy a k navázání nových kontaktů. Registrovaných účastníků bylo 736.

Program konference byl jako obvykle rozdělen do odborných bloků jednotlivých ministerstev, která jsou pro menší obce klíčová. V rámci bloku Ministerstva pro místní rozvoj vystoupili v Praze Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů, a Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky, v Prostějově pak Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně, a Ing. Miroslava Tichá z odboru regionální politiky. Představili vyhlášené výzvy v rámci Integrovaného regionálního programu a nové dotační tituly pro malé obce. Hlavním tématem Ministerstva zemědělství byl Program rozvoje venkova a komplexní pozemkové úpravy, se kterým účastníky konference seznámili Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí orgán PRV, a Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí odd. strategie a implementace. Zástupci Ministerstva financí, Ing. Karla Rucká, vedoucí oddělení souhrnných rozpočtových vztahů, a Stanislav Rampas, místopředseda Spolku pro obnovu venkova, se zaměřili na aktuální problémy financování územních rozpočtů. Blok Ministerstva životního prostředí se věnoval vyhlášeným výzvám v rámci Operačního programu Životní prostředí. S odbornou přednáškou vystoupili Ing. Jan Kříž, náměstek ministra, ředitel odboru fondů EU, a Ing. Zdeněk Špringar. Velký ohlas měly přednášky v rámci bloku Ministerstva vnitra. Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministryně, hovořila o budoucím směřování veřejné správy a aktuálních změnách legislativy. Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, se věnovala výborům územních samosprávných celků a jejich činnosti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zastupoval na konferenci Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra pro řízení sekce vzdělávání. Jeho tématem byly investiční projekty MŠMT pro obce a inkluzivní vzdělávání a jeho podpora. V programu konference opět vystoupili představitelé Svazu měst a obcí – Mgr. Pavel Drahovzal, místopředseda, Jaromír Jech, ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu, Sdružení místních samospráv – JUDr. Stanislav Polčák, předseda, a Spolku pro obnovu venkova – Mgr. Eduard Kavala, předseda, a Ing. Stanislav Rampas, výkonný tajemník.

Generálním partnerem 44. Dne malých obcí byla Česká spořitelna, a. s. Ing. Petr Bernát a Ing. Ladislav Trojan ze společnosti Erste Grantika Advisory, a.s., představili Nové dotační období pro municipality. Využití mojeID jako autentizačního nástroje pro obce je název odborné přednášky hlavního partnera konference – mojeID, kterou přednesl Mgr. Jiří Průša, projektový koordinátor společnosti CZ.NIC, z. s. p. o. Hlavním partnerem konference v Prostějově byla společnost E.ON Energie, a. s. Nabídku produktů a služeb E.ON představili Ing. Jan Mašek a Ing. Martin Fencl, s přednáškou Business Line vystoupila DiS. Lucie Pospíšilová ze společnosti E.ON Česká republika, s. r. o.

Na doprovodné výstavě konference DMO se opět představila řada firem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním a městským úřadům. Přední místo mezi vystavovateli zaujímají dovozci a prodejci komunální techniky, dále se zde prezentovali dodavatelé městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblasti odpadního hospodářství. Nechyběly ani firmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblastí komunálního financování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie.

Závěrečná zpráva ke 44. DMO ke stažení – včetně grafiky (fotografie, loga, grafy)

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení