Den malých obcí – 52. setkání (podzim 2019)

Termín a místo konání

  • 5. 11. 2019 (úterý) – Praha 9-Letňany, Beranových 667 (mapa)
  • 14. 11. 2019 (čtvrtek) – Olomouc, Wolkerova 37/17 (mapa)

Závěrečná zpráva k 52. DMO

52. konference Den malých obcí proběhla 5. listopadu 2019 v Praze a 14. listopadu 2019 v Olomouci. Podzimního setkání se opět zúčastnilo téměř 800 zástupců samospráv z celé České republiky. Konference v Olomouci se konala s podporou Olomouckého kraje, zdravici přednesl 1. náměstek hejtmana Jiří Zemánek.

Program konference zahájili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, v Praze Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů, a Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální politiky, v Olomouci David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje, a Miroslava Tichá, ředitelka odboru správy národních programů. Jejich vystoupení se týkala především dotační politiky pro venkov v roce 2020 a aktuálních problémů místního rozvoje.

Boris Šlosar z České pošty, s. p., která byla hlavním partnerem konference, představil Projekt Pošta Partner 2.0.

S přednáškou Elektronické dokumenty a jejich kvalita vystoupili v Praze Tomáš Lechner a v Olomouci Barbora Mertová ze společnosti Triada, spol. s r. o., organizátora akce.

Po přestávce následoval blok Ministerstva životního prostředí, ve kterém ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman seznámil účastníky akce s informacemi o aktuální nabídce podpory do vodohospodářské infrastruktury.

Zástupci Ministerstva zemědělství se věnovali problematice výstavby malých rybníků a vodních nádrží a přinesli informace o obnově lesů a roli obcí jako vlastníků lesa. V Praze to byli Marian Čiernik, ředitel odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod, a Patrik Mlynář, náměstek ministra pro řízení sekce lesního hospodářství, v Olomouci pak Miroslav Drlík, vedoucí oddělení odstraňování povodňových škod a ostatních opatření ve vodním hospodářství, a Tomáš Krejzar, ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství.

V bloku Ministerstva financí hovořil ředitel odboru financování územních rozpočtů Miroslav Matej o aktuálním stavu, vývoji a výhledech i o návrhu rozpočtu a financování obcí v roce 2020.

Přednáškový program uzavřela ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Marie Kostruhová s informacemi o činnostech orgánů obce a poznatcích kontroly a dozoru z oblasti samostatné působnosti.

Do diskusí se zapojili také přítomní zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR.

V rámci konference se již tradičně uskutečnila doprovodná výstava firem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním a městským úřadům. Mezi vystavovateli nechyběli dovozci a prodejci komunální techniky, dodavatelé městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblasti odpadního hospodářství. Své zastoupení zde měly také firmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblastí komunálního financování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie.

Závěrečná zpráva k 52. DMO ke stažení – včetně grafiky (fotografie, loga, grafy)

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení