Den malých obcí – 40. setkání (podzim 2013)

Termín a místo konání

  • 31. 10. 2013 (čtvrtek) – Prostějov, Komenského 4142/6 (mapa)
  • 5. 11. 2013 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)

Závěrečná zpráva ke 40. DMO

Jubilejní 40. konference Den malých obcí se uskutečnila ve čtvrtek 31. října 2013 ve Společenském domě v Prostějově a v úterý 5. listopadu 2013 v Národním domě na Smíchově v Praze. Tradičního setkání zástupců samospráv obcí s představiteli státní správy, ministerstev a dalšími odborníky se zúčastnilo více než 800 starostek, starostů a ostatních pracovníků veřejné správy. Celkový počet účastníků včetně přednášejících a zástupců z komerční sféry byl více než 1000. Konference se koná pravidelně od roku 1995 a od té doby se stala důležitým zdrojem informací pro mnoho zástupců samospráv. Nabízí také možnost setkání, navázání nových kontaktů a výměnu zkušeností s ostatními kolegy i s přednášejícími.

Program konference byl jako obvykle rozdělen do odborných bloků jednotlivých ministerstev, která jsou pro malé obce klíčová. Dominantním tématem byla příprava nového programového období 2014–2020. Účastníci konference v anketě nejlépe ohodnotili přednášku Mgr. Františka Lukla, MPA, ministra pro místní rozvoj v demisi. V rámci bloku Ministerstva pro místní rozvoj ČR vystoupil v Prostějově také Ing. Michal Janeba, náměstek ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch, v Praze pak RNDr. Josef Postránecký, ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky. Programem rozvoje venkova se zabýval blok Ministerstva zemědělství ČR. V Prostějově s ním zúčastněné seznámil Ing. Josef Tabery, ředitel Odboru Řídicí orgán PRV a v Praze Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí Oddělení strategie a implementace. V rámci bloku vystoupili také Ing. Veronika Nedvědová, první náměstkyněředitele Státního pozemkového úřadu a Ing. Jiří Hladík, Ph. D., ředitel VÚMOP, v. v. i. Aktuálním problémům veřejné správy se věnoval blok Ministerstva vnitra ČR, zastoupený Mgr. Ondřejem Veselským, náměstkem ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu. Kontrola samostatné působnosti obcí byla tématem přednášky Ing. Marie Kostruhové, ředitelky Odboru dozoru a kontroly veřejné správy. Její vystoupení bylo v anketě oceněno jako jedno z nejzajímavějších. Stejně tak přednáška pana Jana Zikla, ředitele Odboru Financování územních rozpočtů a programové financování, který hovořil o možnostech financování v návaznosti na schvalování státního rozpočtu 2014 v bloku Ministerstva financí ČR. Novému občanskému zákoníku se věnoval JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph. D., ředitel Společnosti pro rozvoj veřejné správy, o. p. s.

V programu vystoupili také zástupci partnerů konference, jejichž přednášky patřily v anketě k často oceňovaným příspěvkům – Ing. Tomáš Vacenovský a Ing. Zuzana Filipi ze společnosti GRANTIKA České spořitelny, a. s., Ing. Petr Žák, Ph. D. a Ing. Tomáš Moravec ze společnosti ETNA spol. s r. o., Ing. Luboš Jedlička ze společnosti E.ON Energie, a. s., a Lukáš Svoboda ze společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. Elektronickou publikaci Solón představila Ing. Barbora Mertová z firmy Triada, spol. s r. o.

Mezi přednášejícími nechyběli ani představitelé Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR.

Součástí konference byla doprovodná výstava oceněných obcí v rámci soutěže Vesnice roku 2013, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Tradiční prezentace výrobků a služeb určených pro městské a obecní úřady se zúčastnilo více než 50 firem. Nechyběli zde dodavatelé informačních a komunikačních technologií, komunální techniky, osvětlení, městského mobiliáře, technologií z oblasti odpadního hospodářství, prvků pro bezpečnost silničního provozu nebo specializované poradenské a konzultační společnosti.

Závěrečná zpráva ke 40. DMO ke stažení – včetně grafiky (fotografie, loga, grafy)

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení

Napsali o nás