Den malých obcí – 50. setkání (podzim 2018)

Termín a místo konání

  • 20. 11. 2018 (úterý) – Olomouc, Wolkerova 37/17 (mapa)
  • 27. 11. 2018 (úterý) – Praha 9-Letňany, Beranových 667 (mapa)

Závěrečná zpráva k 50. DMO

Jubilejní 50. setkání zástupců samospráv celé České republiky se uskutečnilo ve dnech 20. listopadu 2018 v Olomouci a 27. listopadu 2018 v Praze. Konference se koná dvakrát ročně již od roku 1995. Tentokrát ji navštívilo téměř 800 čelních představitelů veřejné správy. Účastníci akce získali aktuální informace především z oblasti rozvoje venkova, dotační politiky či financování, rovněž reakce na nejnovější problémy v rozsáhlé oblasti činnosti veřejné správy a jejich řešení. Během programu se starostky a starostové nejvíce zajímali o dotační programy a odpady.

Konferenci v Olomouci zahájil hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Partnerem konference v Praze byla Československá obchodní banka, a. s.

Blok Ministerstva pro místní rozvoj, které v Olomouci zastupovala náměstkyně ministryně Simeona Zikmundová a v Praze náměstek David Koppitz, představil možnosti čerpání dotací z programu rozvoje venkova pro rok 2019 a ve stručnosti Strategii regionálního rozvoje ČR 21+.

Jan Maršák z odboru odpadů Ministerstva životního prostředí se ve svém vystoupení zaměřil na legislativu a plánované změny v oblasti odpadového hospodářství a zmínil rovněž aktivity ministerstva pro obce především v rámci nakládání s odpady. V bloku Ministerstva životního prostředí vystoupil také Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Jeho přednáška se týkala aktuální nabídky podpory z Národního programu Životní prostředí a operačního programu životní prostředí 2014–2020. Následoval diskusní blok Ministerstva životního prostředí na téma dotací pro obce a odpadového hospodářství, v němž vystoupili také zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR nebo Spolku pro obnovu venkova.

Za Ministerstvo financí vystoupili v Olomouci Karla Rucká a v Praze ředitel odboru financování územních rozpočtů Miroslav Matej a zaměřili se na financování a hospodaření obcí, zadluženost, návrh rozpočtu a legislativní změny financování obcí pro rok 2019.

Ředitelka Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Marie Kostruhová z Ministerstva vnitra odpovídala na nejčastější dotazy spojené s novou právní úpravou odměňování členů zastupitelstev obcí či volebním zákonem. Přítomné rovněž ve stručnosti seznámila s dosavadními výsledky provedených kontrol.

S aktuální nabídkou vytvoření spisového řádu pro obce vystoupili i zástupci spolupořadatele konference, společnosti Triada, spol. s r. o., Barbora Mertová a Tomáš Lechner.

Prezentace přednášejících jsou uveřejněny na webových stránkách konference.

Tradiční součástí konference je doprovodná výstava firem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním a městským úřadům. Mezi vystavovateli nechyběli dovozci a prodejci komunální techniky, dodavatelé městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblasti odpadního hospodářství. Své zastoupení zde měly také firmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblasti komunálního financování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie.

Závěrečná zpráva k 50. DMO ke stažení – včetně grafiky (fotografie, loga, grafy)

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení

Napsali o nás