Den malých obcí – 51. setkání (jaro 2019)

Termín a místo konání

  • 19. 2. 2019 (úterý) – Praha 9-Letňany, Beranových 667 (mapa)
  • 19. 3. 2019 (úterý) – Olomouc, Wolkerova 37/17 (mapa)

Závěrečná zpráva k 51. DMO

51. setkání zástupců samospráv celé České republiky se uskutečnilo nejprve 19. února 2019 v Praze a poté 19. března 2019 v Olomouci. Tato tradiční odborná konference se koná dvakrát ročně. Tentokrát ji navštívilo téměř 800 čelních představitelů veřejné správy. Účastníci akce získali aktuální informace především z oblastí rozvoje venkova, možností dotací pro obce, změn stavebního zákona, možných opatření k omezení hydrologických extrémů či financování a kontroly rozpočtů obcí. Během programu se starostky a starostové nejvíce zajímali o změny ve stavebním zákoně.

Pražskou konferenci zahájila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Společně s předsedou SMO ČR Františkem Luklem a předsedkyní SPOV ČR Veronikou Vrecionovou pak slavnostně odstartovali již 25. ročník soutěže Vesnice roku.

Konferenci v Olomouci zahájil hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Hlavním partnerem konference byla společnost OTIDEA, jejíž služby v oblasti elektronizace veřejných zakázek představila Kateřina Koláčková.

Blok Ministerstva pro místní rozvoj, které zastupovala náměstkyně ministryně Marcela Pavlová, Věra Pelíšková a Richard Nikischer, představil chystanou novelu stavebního zákona a možnosti čerpání dotací z programů Výstavba pro sociální bydlení a možnosti malých obcí či Regenerace venkovských brownfieldů pro další rozvoj obce a veřejné služby.

Zástupci Ministerstva zemědělství Pavel Punčochář, Jiří Duda a Marián Čiernik se ve svých vystoupeních zaměřili na možnosti podpory opatření k omezení hydrologických extrémů, rozvoje vodovodů a kanalizací či výstavby malých vodních nádrží a rybníků pro obce. V rámci moderované diskuze bloku Ministerstva zemědělství vystoupili také zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR nebo Spolku pro obnovu venkova.

Za Ministerstvo financí s výsledky hospodaření a dalším vývojem financování obcí vystoupil Miroslav Matej. David Bauer poté účastníky konference seznámil ve společném vystoupení s Radkou Vladykovou, výkonnou ředitelkou a členkou Legislativní komise SMO ČR s modelovým příkladem chybného vedení účetnictví, povinnostmi a odpovědností starosty za vedení účetnictví obce.

Marie Kostruhová z Ministerstva vnitra představila, jaké jsou úkoly a povinnosti starosty obce v povolebním období a aktuální poznatky a výsledky provedených kontrol.

Tomáš Lechner a Vladan Vlk z pořadatelské společnosti Triada, spol. s r. o., informovali o jednotlivých nástrojích informačního systému Munis a jejich využití.

Prezentace přednášejících jsou uveřejněny na webových stránkách konference.

Tradiční součástí konference je doprovodná výstava firem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním a městským úřadům. Mezi vystavovateli nechyběli dovozci a prodejci komunální techniky, dodavatelé městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblasti odpadního hospodářství. Své zastoupení zde měly také firmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblastí komunálního financování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie.

Závěrečná zpráva k 51. DMO ke stažení – včetně grafiky (fotografie, loga, grafy)

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení

Napsali o nás